Job i Haderslev

Søger du efter job i Haderslev, så er du landet det helt rette sted. Job-i-haderslev.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk og andre samarbejdspartnere, så du kun skal lede ét sted efter dit nye arbejde. På siden dækker vi alle jobtyper og alle brancher, både i det offentlige og på det private jobmarked, så der er også et job til dig.

Du kan desuden abonnere på en jobagent. Så afsender vi automatisk en mail til dig, når der kommer nye ledige stillinger i dit nærområde. Husk, at du også kan bruge vores radius-søgning til at afgrænse eller udvide din søgning alt efter, hvor langt du er indstillet på at rejse, til og fra dit arbejde. Du finder denne feature nederst til venstre på søgeresultatet.

Ofir ønsker dig held og lykke med din jagt på et nyt job!

SE ALLE LEDIGE JOB HERLeder til Haderslev Sprogcenter
Sprogcenter Haderslev
Syd- og Sønderjylland
-Haderslev Sprogcenter søger ny leder med et stærkt beskæftigelsesrettet fokus. Haderslev Sprogcenter er Haderslev Kommunes kommunale sprogcenter, der varetager danskuddannelse til alle voksne jævnfør loven om danskuddannelse. Sprogcenter Haderslev er en voksenuddannelsesinstitution, hvor 38 veluddannede lærere varetager undervisningen af ca. 500 kursister, og godt 500 asylanter. Haderslev Kommune arbejder fokuseret på, at styrke integrationsindsatsen gennem en sammenhængende og målrettet indsats, der sikrer, at flygtninge og deres familier bliver en aktiv del af det danske samfund. Her spiller Haderslev Sprogcenter en central rolle. Vi søger en leder, som i samarbejde med interne og eksterne parter kan sætte rammerne for den forts Formidling
Klinikassistent til Haderslev Tandplejes Tandregulering
Haderslev Tandpleje
Syd- og Sønderjylland
Tandplejen i Haderslev Kommune søger en ny klinikassistent til Tandreguleringen.Ansættelsen har en normering på 33,71 timer i ugen, svarende til en ugentlig arbejdstid på 37 timer, idet man har 20 ekstra årlige fridage ud over normal ferie og helligdage. De 20 fridage vil være placeret på skolefridage. Ansættelse: 1. juni 2016 eller snarest derefter.Tandplejen i Haderslev Kommune servicerer hen ved 12.500 af kommunens ca. 56.000 borgere. Godt 12.000 af vores patienter er børn og unge, resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter.Vi er 45 ansVi har et godt fagligt og kollegialt miljø, hvor vi prioriterer faglig sparring højt. Vores klinikker har en god standard, vi arbejder med TM-tand som journalsystem og anvender DIGORA til røntgen.Vores
Tandlæger til barselsvikariater til Haderslev Tandpleje
Haderslev Tandpleje
Syd- og Sønderjylland
Tandplejen i Haderslev Kommune søger to tandlæger til barselsvikariater. Det ene på fuld tid (35 timer) og det andet fire dage (28 timer) ugentligt. Vi ønsker at besætte vikariaterne fra den 1. juni 2016 eller 1. august 2016. Den endelige varighed af vikariaterne besluttes ved indgåede barselsaftaler, men forventes at vare ca. 1 år.Det ene vikariat vil være fordelt på to af vores mindre klinikker, Favrdal og Schaumann, imens det andet vikariat er på vores største klinik Hjortebro.Tandplejen i Haderslev Kommune servicerer hen ved 12.500 af kommunens ca. 56.000 borgere.Godt 12.000 af vores brugere er børn og unge, resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter. Vi er 45 ansDu er velkommen som ansøger både som nyuddannet og som erfaren tandlæge.Vi
Forebyggelsesmedarbejder til Haderslev Ungdomsskole
Haderslev Ungdomsskole
Syd- og Sønderjylland
Haderslev Ungdomsskole søger superengageret og entusiastisk forebyggelsesmedarbejder til GOTI-funktionen Gadeplan og tidlig indsats, pr. den 1. august 2016 37 timer. GOTI er en del af SSP (Skole-Socialforvaltning-Politi), der igen er en del at et større tværfagligt og tværsektorielt netværk (Unge Netværket), der samlet står for og arbejder med kriminalitetsforebyggelse og bekæmpelse i Haderslev Kommune. GOTI-Indsatsen har til formål at facilitere normalitetslignende situationer for kommunens uds GOTI arbejder med at skabe sociale rammer for uds Målet er, at gøre dem i stand til at vokse og udvikles på en måde, som gør dem i stand til at indgå i sociale fællesskaber med det sigte, at de kan have drømme og forestillinger om et selvvalgt og selvhjulpent
Afdelingsleder til Unge- og Mentorindsatsen i Haderslev Kommune
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
Haderslev Kommune arbejder fokuseret på, at hjælpe alle borgere til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Vi arbejder evidens- og effektbaseret, i forhold til de indsatser vi byder ind med, for at sikre at borgerne kommer i ordinær uddannelse eller beskæftigelse. Vi inddrager den enkelte borger i egen sag, så borgeren får ejerskab til mål og indsats. Vi skal løbende kunne dokumentere, at det virker og gør en forskel. Som afdelingsleder for vores Unge- og Mentorindsats får du ansvaret for 11 rådgivere, en faglig koordinator og en udførerenhed med 10 mentorer og en leder. Sammen med dem skal du sikre, at de politiske intentioner i de vedtagne reformer implementeres. Endvidere skal der arbejdes strategisk med implementeringen af en indsatsplan,
Socialpædagog til Bostedet Nørreled, Haderslev
Bostedet Nørreled
Syd- og Sønderjylland
Der opslås hermed et barselsvikariat for socialpædagog, 30 timer ugentlig, ved Bostedet Nørreled, Nørregade 33, 6100 Haderslev, fra 1. august 2016. Bostedet Nørreled er et botilbud for fem voksne personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse i alderen 21-40 år. Bostedet yder også støtte og vejledning til en borger, der bor i egen lejlighed i nærheden. Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang og med KRAP som metode udi det pædagogiske arbejde. Opgaverne består hovedsageligt af verbal guidning, støtte og vejledning. Vi dokumenterer indsatsen og arbejder i Bostedsystemet, hvorfor IT-kendskab er et forudsætning. Vi arbejder alle med fokus på, at den enkelte borger skal have oplevelsen af selv- og medbestemmelse i eget liv. Dette
Optiker
Louis Nielsen Haderslev ApS
Syd- og Sønderjylland
Louis Nielsen har forrygende succes og søger derfor en Optiker til vores butik i Haderslev. Stillingen er en fastansættelse på fuldtid. Louis Nielsen har stor fokus på at kunderne er livsnerven i vores forretning. Vi søger derfor endnu en Optiker, som hver dag brænder for at levere en enestående kundeservice. Vi stræber efter et højt professionelt niveau indenfor alle områder, og forventer naturligvis, at du også er i stand til at bidrage med at opretholde vores høje niveau indenfor synsprøver og linsekontroller. Hos Louis Nielsen benytter vi det nyeste synsprøveudstyr, som omf Du vil naturligvis få oplæring heri, så du bliver helt fortrolig med disse og kan vejlede kunderne professionelt, også på dette område. Din hovedopgave vil bestå af synsprøver,
Optikstuderende for 1. praktikperiode
Louis Nielsen Haderslev ApS
Syd- og Sønderjylland
Louis Nielsen søger ambitiøs, kundeglad og serviceminded optikstuderende til vores butik i Haderslev for 1. praktikperiode. Det forpligter at være praktiksted - og hos Louis Nielsen ser vi det som vores fornemmeste opgave, at sikre dig den bedst mulige praktikperiode på et højt fagligt niveau, hvor du gennem din viden og dit talent skaber synlige forskelle for andre mennesker. Praktikperioden bygger på gensidig forståelse og dygtiggørelse. Vi stiller derfor krav til vores optikstuderende om, at de brænder for faget og ønsker at gøre en positiv forskel hver dag - Vi har forudsætningerne og viljen til at imødekomme dine tilsvarende forventninger om faglig og personlig udvikling på højeste niveau i branchen. Dit møde med branchen og dit personlige
Ledsagere til Ledsagerkorpset
Handicap og Psykiatri
Syd- og Sønderjylland
-Haderslev Kommune søger ledsagere til ledsagerkorpset. Vil du være med til at øge livskvaliteten hos borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau i Haderslev Kommune? Som ledsager skal du hjælpe en borger med handicap. Du er praktisk hjælp, der medvirker til, at borgeren kan have et selvstændigt og aktivt fritidsliv på lige fod med andre. Du skal for eksempel ledsage borgeren i biografen, til koncerter, på indkøb eller i svømmehallen. Godt at vide, før du søger jobbet: Du skal være fyldt 18 år Haderslev Kommune er din arbejdsgiver Du kan være ledsager uden at have en social- eller sundhedsfaglig baggrund Der er overenskomst på ledsagerområdet mellem Kommunernes Landsforening (KL) og 3F/FOA Ledsageropgaven udføres i hele Haderslev
Lærer til Fælleskolen Favrdal-Fjelstrup
Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup - Favrdalafdelingen
Syd- og Sønderjylland
Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup søger, fra 1. august 2016 til 31. december 2016, en lærer til en tidsbegrænset stilling i vores Juniorunivers.Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup består af to afdelinger. En afdeling i Fjelstrup med undervisning på 0.-6. årgang og en afdeling i Haderslev med et Børneunivers (0.-3. årgang), et Juniorunivers (4.-6. årgang) og Distrikt Nords Ungeunivers (7.-9. årgang) for elever fra Fællesskolerne Hammelev-Sct. Severin og Favrdal-Fjelstrup. Skolen har i alt ca. 850 elever og 90 medarbejdere.Vi søger en lærer, der: Kan undervise i idræt (pige), håndværk og design og tosprogsundervisning Har en anerkendende tilgang til eleverne, og sætter deres trivsel højt Bidrager positivt til teamsamarbejdet og er åben og initiativrig
Lærere til Skolen ved Stadion
Skolen ved Stadion
Syd- og Sønderjylland
- pr. 1. august 2016. Skolen ved Stadion er Haderslev Kommunes specialskole for børn og unge med særlige og vidtgående behov. Skolen er inddelt i fire afdelinger. Vi mangler lærere til henholdsvis A og G afdelingen. G afdelingen: Elevgruppen består primært af børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, herunder elever med særdeles lavt kognitivt niveau. A afdelingen: Elevgruppen består primært af børn og unge indenfor autismespektret, herunder elever med særdeles lavt kognitivt niveau. Vi ønsker: en lærer som er uddannet talelærer en lærer som kan varetage læsevejlederfunktionen lærere som kan undervise i et eller gerne flere af følgende fag: dansk, matematik, musik. For alle stillinger gælder det, at vi ønsker lærere som: er fagligt
Sommerferieafløsere 2016 til Sillerup Plejekollegium S/I
Sillerup Plejekollegium S/I
Syd- og Sønderjylland
Sillerup Plejekollegium søger, i ugerne 25-33, 2016, sommerferieafløsere i plejeteamene.Sillerup Plejekollegium er en selvejende institution som har driftsaftale med Haderslev Kommune.Vi tilbyder: Faste ugentlige timer i perioden Dagvagt, aftenvagt eller en blanding. Vi søger social- og sundhedsassistenter/-hjælpere samt u-uddannede som: Er personligt robuste Har praktisk håndelag og kan arbejde selvstændigt Ikke har planlagt sommerferie i de nævnte uger Er fleksible. Vi sørger for den nødvendige introduktion og oplæring.Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.Vi indhenter straffeFå flere oplysninger hos souschef Jonna Sommerlund-Larsen, telefon 73 57 02 71.Læs mere på vores hjemmeside www.sillerup.dk Send din ansøgning,
Lærere til Fællesskolen Hammelev Sct. Severin
Fællesskolen Hammelev/Sct. Severin
Syd- og Sønderjylland
Fællesskolen Hammelev Sct. Severin søger 4 5 lærere fra skoleåret 2016/17. Stillingerne ønskes besat fra mandag den 27. juni 2016, således at man sammen med sine nye kolleger får gode muligheder for at planlægge det kommende skoleår.Hammelevafdelingen: 1 lærerstilling, dansk, engelsk, gerne natur/teknologi og evt. tysk. Sct. Severinafdelingen: 4 lærerstillinger, dansk, matematik, idræt/svømning, musik, natur/teknologi. Der er ledige stillinger både i børne- og junioruniverset.Fællesskolen Hammelev Sct. Severin er en skole med klasser på 0. - 6. årgang, beliggende på to matrikler med ca. 165 elever i Hammelev og ca. 580 elever i Sct. Severin afdelingen.Der er i alt 114 dygtige og engagerede medarbejdere, heraf 62 lærere og børnehaveklasselærere.
Lærer til Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup
Børne- og Familieservice
Syd- og Sønderjylland
Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup søger en engageret lærer til almene klasser - pr. 1. august 2016. Vores nye kollega skal brænde for faget matematik og have gode relationelle kompetencer. Vi er en mindre udviklingsorienteret og aktiv folkeskole, som vægter høj faglighed, humor og plads til forskellighed. Vi har de seneste 2 år været i rivende udvikling på Hoptrup Hovedgade 66. Vi har p.t. ca. 145 elever fra 0. - 6. årgang samt 2 modtageklasser. Vores skoledistrikt dækker lokalområderne Hoptrup, Marstrup og Vilstrup.Pædagogisk tager vi afsæt i et ressourcefokuseret udgangspunkt samt en anerkendende tilgang, hvor nysgerrighed og nye muligheder er i fokus for at skabe de bedste læringsmiljøer og muligheder for det enkelte barn og for hele
Miljømedarbejder til miljøgodkendelser
Teknik og Miljø
Syd- og Sønderjylland
Er du Haderslevs Kommunes nye medarbejder til myndighedsopgaver inden for regulering af landbrug? Du vil primært komme til at arbejde med udarbejdelse af tilladelser, godkendelser samt revurderinger efter husdyrbrugsloven. Derudover skal du udføre fysiske tilsyn på landbrug. Desuden skal du have lyst til den gode dialog med kommunens landmænd/borgere samtidig med, at du er bevidst om din rolle som myndighed.Vi har en serviceminded tilgang til vores opgaver og lægger vægt på, at du er løsningsorienteret. Vi prioriterer, at du med din faglighed og personlighed kan bidrage til faggruppens opgaveløsning og løbende udvikling. Vi søger en kollega, der medbringer erfaring fra lignende arbejde kan og vil træffe selvstændige beslutninger er engageret
Dagplejer i Bevtoft
Dagplejen
Syd- og Sønderjylland
Pr. 1. august 2016 eller hurtigst muligt derefter søger vi en dagplejer, som bor i Bevtoft. Vi søger en dagplejer til en fast stilling i området. Vi forventer: at du er fleksibel/har et godt overblik/er rummelig at du kan acceptere, at din hverdag ikke er forudsigelig at du kan rumme og samarbejde med mange forskellige (børn, forældre, kolleger) at du er positiv og har en anerkendende tilgang til børn og voksne at du er bosiddende i Bevtoft at du og dit hjem kan godkendes til dagpleje. Vi kan tilbyde dig et spændende job med nye spændende udfordringer i hverdagen. Der indhentes børne- og straffe Få flere oplysninger hos Dagplejen, telefon 74 34 11 43 eller 20 34 73 23, hvor ansøgningsskema også kan rekvireres. Ansøgningsskema kan også hentes
Social- og sundhedsassistentelev Hold 41-2016
Social og Senior Elever
Syd- og Sønderjylland
Social- og sundhedsassistentelever en meningsfuld uddannelse tæt på livetVil du gerne i gang med social- og sundhedsuddannelsen - trin 2 med start uge 41-2016? Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en vekseluddannelse med 4 skoleperioder og 3 praktikperioder i somatisk, psykiatrisk og det primærkommunale område.ArbejdsområdeUddannelsen til social- og sundhedsassistent er trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, og retter sig mod et arbejde på det kommunale område, det somatiske sygehusområde samt inden for det psykiatriske område og i bofællesskaber.Når du har gennemført social- og sundhedsassistenten trin 2, kan du søge arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre tilrettelægger, udfører og evaluerer grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver,
Social- og sundhedshjælperelev
Social og Senior Elever
Syd- og Sønderjylland
Social- og sundhedshjælperelever - en meningsfuld uddannelse tæt på livetVil du gerne i gang med social- og sundhedshjælperuddannelse - trin 1 med start i uge 41-2016?Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en vekseluddannelse med 3 skoleperioder og 2 praktikperioder henholdsvis på plejecenter og i hjemmeplejen.ArbejdsområdeUddannelsen til social- og sundhedshjælper er første trin i social- og sundhedsuddannelsen.Når du har gennemført social- og sundhedsuddannelsen trin 1, kan du søge et arbejde, hvor du selvstændigt og sammen med andre gennemfører omsorgsopgaver, elementære sygeplejeopgaver samt yder praktisk og personlig hjælp til menneskers daglige livsførelse.En social- og sundhedshjælper arbejder bl.a. med følgende opgaver: praktisk og
Social- og sundhedsassistenter til Plejedistrikt Fjorden
Plejedistrikt Fjorden
Syd- og Sønderjylland
Plejedistrikt Fjorden (udekørende gruppe) søger 1 social- og sundhedsassistent i et barselsvikariat pr. 1. maj 2016 eller snarest derefter. Samtidig søges 1 social- og sundhedsassistent i et vikariat pr. 1. maj 2016 eller snarest derefter til og med 11. august 2017. Arbejdstiden er 31 timer pr. uge fortrinsvis i dagvagt. Lønnen følger reglerne om Ny Løn. Få flere oplysninger hos distriktsleder Janni Lybæk, telefon 74 34 28 80, bedst mellem kl. 11.00-13.00. Send din ansøgning, CV og relevante bilag via knappen send ansøgning , senest søndag, den 8. maj 2016. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19.
Sommerferievikarer til Plejecenter Kong Frederik IX
Kong Frederik den IXs Plejecenter
Syd- og Sønderjylland
Til Plejecenter Kong Frederik IX søges sommerferievikarer i perioden fra ca. 1. juli til ca. 31. august 2016 til udførelse af pleje hos plejecentrets beboere samt til køkken og rengøring. Vi søger både uddannede social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ernæringsassistenter. Derudover søger vi uddannede vikarer til rengøring. For uddannet personale kan der være mulighed for fast ansættelse inden den 1. juli 2016 og efter den 1. september 2016. Vi ønsker at du har, Gode samarbejdsevner Stor selvstændighed Lyst til at arbejde med mennesker, der har behov for hjælp til daglig livsførelse Vi tilbyder, God introduktion. Et godt arbejdsmiljø Samarbejde med erfarne kolleger Løn ifølge overenskomst. Få flere oplysninger hos plejecenterleder
Formand til Fyn og Trekantsområdet
Arkil Anlæg - Odense
Syd- og Sønderjylland
Har du erfaring fra bygge- og anlægsbranchen? Og kunne du tænke dig at stå for den daglige ledelse og koordinering af medarbejdere og projekter hos n af Danmarks største entreprenørkoncerner? Få en varieret hverdag og faglig udviklingHos os får du et selvstændigt og udviklende job i en virksomhed, der er kendt for sit høje kvalitetsniveau og positive, professionelle samarbejdsklima. Vi oplærer og uddanner nye medarbejdere og sikrer løbende vidensdeling blandt dig og dine kollegaer.Erfaren formand med gode lederevner Du har god erfaring fra en lignende stilling som formand i bygge- og anlægsbranchen. Har du den 2-årige entreprenøruddannelse eller struktøruddannelsen, er det en fordel. Du har udprægede samarbejdsevner og kan kommunikere med en
2 dansklærere til Jels Skole
Jels Skole
Syd- og Sønderjylland
2 dansklærere til Jels Skole På Jels Skole søger vi, pr. 1. august 2016, to nye dygtige kolleger til undervisning i dansk i overbygningen og dansk i indskolingen. Du må også gerne være optaget af andre skolefag, og særligt glæden ved at undervise elever i disse afdelinger. På Jels Skole sikrer vi, at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og en god skolegang. Eleverne på Jels Skole klarer sig godt, og vi vil blive endnu bedre. Som lærer på Jels Skole, vil du sammen med kollegerne i dit team og fagudvalg videreudvikle elevernes læring i dansk og øvrige fag på Jels SkoleVores forventninger og dine arbejdsopgaver bliver: Du får en central position i dit team Du har stor lyst til at udvikle fagene med digitalisering som et omdrejningspunkt
Ferieafløsere til Sommersted Plejehjem
Sommersted Plejehjem
Syd- og Sønderjylland
Sommersted Plejehjem søger social- og sundhedsassistenter/hjælpere som ferieafløsere til blandede vagter i ugerne 25 frem til og med uge 35, 2016. Lønnen fastsættes efter nærmere aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Få flere oplysninger hos plejehjemsleder Lis-Birthe Sørensen, telefon 74 34 74 01. Vores politik er, at vi indhenter straffe Send din ansøgning og CV samt relevante bilag via knappen send ansøgning nederst i annoncen, senest tirsdag den 10. maj 2016, kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. maj 2016.
Lærer til Gram Skole
Gram Skole
Syd- og Sønderjylland
Gram Skole søger 1 ny kollega.Skolen har undervisning i to spor fra 0. - 9. kl. fordelt på børne-, junior- og ungeunivers, en specialklasserække og SFO.Gram Skole ligger i Slotsbyen Gram, der med et aktivt foreningsliv og en stærk lokalhistorisk kulturarv har stort potentiale.Skolen har i alt 379 elever, hvoraf 64 går i SFO.Der er de seneste år sket et generationsskifte på Gram Skole, og der vil være mulighed for at blive en del af en ny medarbejdergruppe, som i tæt samarbejde med et nyt ledelsesteam nyfortæller Gram Skole.Se mere på www.gramskole.dkStillingen er tilknyttet 0.-6. årgang.Fag: Matematik, idræt, og evt. musik.Vi søger en lærer der med glæde, engagement og høj faglighed har lyst til at arbejde med de yngste elever i folkeskolen.Ansættelse:
Dagplejer i Jels
Dagplejen
Syd- og Sønderjylland
Dagplejer i Jels søges snarestVi søger 1 dagplejer i eget hjem i Jels pr. 1. juni 2016.Har du:Ønsket og viljen til at give børn i 0-2 års alderen de bedste muligheder for personlig og social udvikling?Viden og erfaring med at møde og arbejde med børn, der hvor de er, og træde ind som kompetent omsorgsperson i de situationer, du stilles overfor?Vilje og evne til samarbejde med mange forskellige familier?Lyst til samarbejde med andre dagplejere og pædagoger om at understøtte trivsel, udvikling og læring hos børn?Du kan besøge vores hjemmeside på dagplejen.inst.vejen.dk eller du kan ringe til dagplejepædagog Pia Knudsen på tlf. nr.79 96 63 50, hvor du kan få yderligere oplysninger.Ansøgningsfrist: onsdag den 4. maj 2016.Samtaler forventes at blive
Lærer til Fællesskolen Bevtoft - Over Jerstal
Fællesskolen Bevtoft/Over Jerstal
Syd- og Sønderjylland
Vi søger 1 lærer på 37 timer til en fast stilling med tiltrædelse den 1. august 2016på vores afdeling i Over Jerstal. Vi har brug for en lærer, der brænder for at undervise i dansk og være kontaktlærer enten i indskolingen eller på mellemtrinnet. Desuden har vi brug for at få følgende fag dækket ind: billedkunst, design, engelsk og kristendomskundskab.Evt. matematik eller natur/teknologi. Du skal være faglig kompetent i de fag du underviser i, da vi vægter læringen højt. Du skal have gode relationskompetencer og være i stand til at motivere eleverne. Du skal kunne indgå i et læringsfællesskab med dine teamkollegaer. Du skal være parat til at indgå i et bredt og tværgående samarbejde med pædagoger, lærere og ledelse omkring implementering af
Rutineret rådgiver til Frøs Sparekasse, Aabenraa afdeling
Frøs Sparekasse
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en rutineret kunderådgiver til vores afdeling i Aabenraa. Du vil som kunderådgiver i Frøs Sparekasse i Aabenraa være en del af et velfungerende team med fokus på at være tæt på kunderne og skabe personlige relationer. Dit ansvar bliver derfor i høj grad, at rådgive kunderne indenfor vores forretningsområder. Samtidig er Frøs Sparekasse et pengeinstitut med fokus på værdierne tillid og engagement. Det arbejder vi hver dag for at kunderne skal opleve og lokalområdet skal opleve.Du vil derfor, sammen med dine kollegaer, markedsføre Frøs Sparekasse i området via lokale aktiviteter og events samt bruge dit netværk til at tiltrække nye gode kunder til afdelingen. Vil du være en del af et engageret og resultatorienteret team og vil du arbejde
Folkeskolelærer til Christiansfeld Skole
Christiansfeld Skole
Syd- og Sønderjylland
Arbejdssted: Christiansfeld SkoleArbejdstid: 37 timerAnsættelsestidspunkt: 1. august 2016Hvad kan vi tilbyde:Christiansfeld Skole er en moderne velfungerende skole i gode fysiske rammer. Det gælder både rammerne for undervisningen, hvor der er tip-top forhold i alle undervisningslokaler og for personaledelen, hvor der er gode forberedelsesfaciliteter til alle lærere.Der er et godt kollegialt samarbejdsklima og et udviklingsorienteret miljø. Funktioner: Vi søger en lærer, der som hovedopgaver vil have matematik og idræt (m/k) på mellemtrin og udskoling. Kvalifikationer:Ansøgerne forventes at være læreruddannede med linjefagskompetence i matematik og idræt. Hvem er vi:Christiansfeld skole er sammenlagt skole, der indtil sommeren 2013 var at finde
Lærere til Lagoniskolen
Lagoniskolen
Syd- og Sønderjylland
Vi har brug for 3-4 super dygtige lærere til vores skole. Stillingerne ønskes besat den 1. august 2016. I børneuniverset er der 1 stilling gerne med flg. fag: matematik, musik, engelsk og idræt.I junioruniverset er der 1 stilling gerne med stor interesse for matematik.I ungeuniverset er der 2 stillinger med flg. fag: Matematik, naturfag, tysk og gerne engelsk. Ansøgningsfrist 2. maj 2016. Vi vægter ansøgere som: Ved at de nye krav i skoleverdenen kræver lærere der har udviklingsvilje, modvindskompetence, en stor mængde godt humør, og en evne til at mestre egen tid Har ambitioner på deres fags vegne, og som ved at den gode læringssituation skabes af læreren. En lærer der har fokus på anerkendende relationer, differentieret undervisning, høj faglighed,
Souschef søges til Frøs Sparekasse, Rødding
Frøs Sparekasse
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en dygtig souschef til vores afdeling i Rødding, som samtidig vil brænde for rollen som kunderådgiver i afdelingen. Du overtager en eksisterende portefølje, med gode muligheder for at udvide og udvikle den ud fra dine kernekompetencer.Samtidig vil der være fokus på din personlige udvikling i forhold til jobbet som kunderådgiver og souschef. Ønsker du at blive en del af et velfungerende og resultatorienteret team og vil du arbejde med tilfredse kunder, så er det her måske jobbet? Din profil: Du kan sætte dig ind i kundernes behov og ønskerFaglig dygtig og gerne med brede kompetencer indenfor investering, bolig og pensionEngageret og effektivStærk på kreditområdetUdadvendt og klar til at deltage i arrangementer og eventsTeamorienteret
Lærer til Fællesskolen Nustrup Sommersted
Fællesskolen Nustrup/Sommersted - Nustrup Afd.
Syd- og Sønderjylland
- Pr. 1. august 2016.På grund af øget elevtal søger vi 1 ny lærer.Fællesskolen består af en skole på 2 matrikler med ca. 250 elever fra 0.- 6. kl. fordelt nogenlunde jævnt imellem de to matrikler.Ledelsen består af en skoleleder, 1 souschef, samt 1 afdelingsleder.Vi vægter: En positiv og anerkendende tilgang til børn såvel som voksne Et åbent, humoristisk og ligeværdigt arbejdsklima, med høj social kapital Gode relationskompetencer samt klasserumsledelse Et positivt og målrettet arbejde med professionelle læringsmiljøer Sammenhæng og samarbejde mellem vores to matrikler Et arbejdsmiljø der bygger på værdibaseret samarbejde og fleksibilitet, i respekt for kerneopgaven. Vi søger derfor:1 lærer til Børneuniverset i Nustrup.Fag: dansk, billedkunst,
Tandplejer
Haderslev Tandklinik I/S
Syd- og Sønderjylland
Vi tilbyder en stilling som tandplejer på en travl, moderne klinik, hvor mennesket er i fokus og målet er at give hver enkelt den bedste behandling og den bedste service. Teamsamarbejdet på Haderslev Tandklinik er kendetegnet ved åbenhed, engagement, arbejdsglæde og god klinikhumor. Vores team består af to tandlæger, to tandplejere, tre klinikassistenter og tre klinikassistentelever. Vi har 4 klinikrum med moderne units. Klinikken er ISO-certificereret. Vi er fuldt digitaliseret og bruger Dental Suite samt Digora røntgen, herunder OTP. Har du lyst til at være med til at præge fremtiden for Haderslev Tandklinik? Hvis du har ben i næsen og på jorden, er du dygtig, stabil, smilende og fleksibel, er du måske den, vi mangler. Du skal afløse den ene
Forstander
HADERSLEV HANDELSSKOLE
Syd- og Sønderjylland
SKOLENS FORSTANDER ØNSKER AT GÅ PÅ PENSION VED SKOLEÅRETS UDGANG EFTER MANGE ÅRS ENGAGERET OG RESULTATSKABENDE INDSATS. DERFOR SØGER VI EN NY FORSTANDER MED TILTRÆDELSE DEN 1. AUGUST 2016. ORGANISATIONEN Haderslev Handelsskole er en overskuelig organisation kendetegnet ved et uformelt og stærkt tillidsbåret samarbejde mellem ledere og medarbejdere på alle niveauer. Skolen er veldrevet og populær med en sund økonomi, et dygtigt lærerkollegium, et kompetent teknisk/administrativt personale og en velfungerende bestyrelse. Fagligt, pædagogisk og socialt er skolen præget af en stærk innovativ og international profil, fokus på faglighed og elevkompetencer samt et rart socialt miljø med et velfungerende elevråd. Vi prioriterer at have et godt faggruppesamarbejde
Sognepræst i Tørring-Hammer Pastorat
HADERSLEV STIFT
Midtjylland
En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Tørring-Hammer Pastorat i Haderslev Stift er ledig. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvote 100 % af fuldtidsbeskæftigelse Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på 43.000 kr. årlig. Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr.31. marts 2012 på 11.100,- kr. årlig. Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev (mrk. Ansøgning) eller pr. e-mail: kmhad@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl.
Sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat
HADERSLEV STIFT
Syd- og Sønderjylland
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Nordborg-Oksbøl Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 22. juli - 8. december 2016 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.
Warehouse work in Haderslev
Ramsdal Profil Match A/S
Syd- og Sønderjylland
For our customer in Haderslev, Ramsdal Profil Match is looking for warehouse workers to help out in their busy warehouse. Our customer Our customer is a leading company in the distribution of goods to companies all over Denmark every day. They offer complete and individual logistics and warehouse solutions. They value their customers highly and take pride in delivering on time and making sure that all their work is of the highest quality. They believe in the importance of a great work environment and they trust and respect their employees. The work You will be emptying containers by hand, moving different sized items from the containers, splitting them up on to pallets and preparing them for shipment. This means that you will be standing up
Salgsassistent (10 timer)
Bianco Footwear Haderslev
Syd- og Sønderjylland
For dig er det at arbejde med mode og sko en livsstil. Du er den fødte sælger og det at nå dine mål og være en vinder er dit brændstof. Vi tilbyder dig et spændende og udfordrende job i i en af Nordeuropas førende mode skobutikker - hvor kodeordene er initiativ, teamspirit og engagement. OBS: Vi søger en der kan være til rådighed for både at åbne og lukke butikken alle ugens dage DU HAR: Erfaring fra modebranchen - gerne butiksbaggrundBen i næsen og smil på læben.Fingeren på pulsen og brænder for mode og sko.Masser af initiativ, dynamik og engagement.Ambitioner for fremtiden DU ER: Over 18 årEt naturligt salgstalentServicemindet og udadvendtArbejdsom, selvstændig og ærlig.Fleksibel og loyalEn god kollega DU FÅR: En spændende og udfordrende hverdagStor
Kliniksekretær
Kiropraktorerne i Haderslev I/S v/Michael Hansen og Rasmus Peder Morthorst Hansen
Syd- og Sønderjylland
Kiropraktorerne Hansen og Hansen søger en kliniksekretær på ca. 20 timer om ugen. Du skal kunne agere i en travl hverdag og have overblik og overskud til patienterne. Klinikken har 5 kiropraktorer, 2 fysioterapeuter og 1 massør. Derudover er der 2 kliniksekretærer. Din arbejdstid vil overlappe med vores kliniksekretærer, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med. Den primære arbejdsopgave er betjening af receptionen, hvor du tager imod patienterne, herunder at tage telefonen, booke tider og tage imod betaling. Desuden vil der også være mindre administrative opgaver. Det vil være en fordel med tidligere ansættelse inden for sundhedssektoren. Såfremt du er interesseret i at søge jobbet, skal du sende din motiverede ansøgning vedlagt dit cv
Serviceassistenter søges til Haderslev/Vojens
Forenede Service A/S
Syd- og Sønderjylland
Serviceassistenter søges til rengøring i Haderselv/Vojens til variende antal timer. Løn iflg. gældende overenskomst Kontakt Lise Nielsen på tlf. 30382644 mellem kl. 09.00-13.00
Freelance pashto talende tolke søges, til Haderslev og omegn
Translation Team
Syd- og Sønderjylland
Translation Team søger freelance pashto talende tolke. Arbejdsopgaver består i mundtlig tolkning for vores samarbejdspartnere som er kommuner, skoler, daginstitutioner, sprogcentre, retten, politiet og private virksomheder. Jobbet indebærer tolkning ved fremmøde, tlf. tolkning, videokonference eller skriftlige oversættelser. Translation Team forventer at du: - har et godt kendskab til det danske samfund og kultur - behersker det sprog du tolker på højt niveau - er kvalitetsbevidst, ansvarlig og fleksibel - præsentabel Tolke erfaring er absolut en fordel, men ikke et krav da vi giver de nødvendige redskaber til nystartede tolke. Skriftlig ansøgning og CV sendes til aarhus@translationteam.dk
Freelance somali talende tolke søges, til Haderslev og omegn
Translation Team
Syd- og Sønderjylland
Translation Team søger freelance somali talende tolke. Arbejdsopgaver består i mundtlig tolkning for vores samarbejdspartnere som er kommuner, skoler, daginstitutioner, sprogcentre, retten, politiet og private virksomheder. Jobbet indebærer tolkning ved fremmøde, tlf. tolkning, videokonference eller skriftlige oversættelser. Translation Team forventer at du: - har et godt kendskab til det danske samfund og kultur - behersker det sprog du tolker på højt niveau - er kvalitetsbevidst, ansvarlig og fleksibel - præsentabel Tolke erfaring er absolut en fordel, men ikke et krav da vi giver de nødvendige redskaber til nystartede tolke. Skriftlig ansøgning og CV sendes til aarhus@translationteam.dk
Freelance bosnisk talende tolke søges, til Haderslev og omegn
Translation Team
Syd- og Sønderjylland
Translation Team søger freelance bosnisk talende tolke. Arbejdsopgaver består i mundtlig tolkning for vores samarbejdspartnere som er kommuner, skoler, daginstitutioner, sprogcentre, retten, politiet og private virksomheder. Jobbet indebærer tolkning ved fremmøde, tlf. tolkning, videokonference eller skriftlige oversættelser. Translation Team forventer at du: - har et godt kendskab til det danske samfund og kultur - behersker det sprog du tolker på højt niveau - er kvalitetsbevidst, ansvarlig og fleksibel - præsentabel Tolke erfaring er absolut en fordel, men ikke et krav da vi giver de nødvendige redskaber til nystartede tolke. Skriftlig ansøgning og CV sendes til aarhus@translationteam.dk
Kombinationsansat konsulent på naturfagsområdet
CFU
Syd- og Sønderjylland
Kombinationsansat konsulent på naturfagsområdet Center for Undervisningsmidler, UC SYD, søger en kombinationsansat pædagogisk konsulent på naturfagsområdet med ansættelsessted i Haderslev. Vi har brug for en dedikeret underviser med masser af praksiserfaring og med særlig viden og kendskab til naturfagsområdet og med gode it-kompetencer. Center for Undervisningsmidler er et pædagogisk service-, udviklings- og ressourcecenter, som servicerer undervisningssektoren. Centeret er en del af Professionshøjskolen, UC SYD. Center for Undervisningsmidler er placeret på tre adresser i henholdsvis Esbjerg, Haderslev og Jels. Kombinationsbeskæftigelsen aftales mellem dig, din nuværende arbejdsgiver og UC SYD. Du bevarer din primære ansættelse (60 procent)
Er du elektriker og har lyst til at undervise? Bliv faglærer ?
EUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Til ansættelse 1. august 2016 søger vi en faglærer til vores velfungerende team af lærere ved elektrikeruddannelsen, som underviser elektrikerlærlinge på skolens afdelinger i Haderslev og Aabenraa. Kvalifikationer Vi forventer, at du interesserer dig for de unge menneskerhar interesse for pædagogiker empatisk, en god formidler, engageret og udviklingsorientereter rutineret bruger af IT, og er indstillet på at indgå i samarbejdet i afdelingens lærerteam. Du skal have en faglig uddannelse som elektriker, gerne med en videregående uddannelse, eller to fag på A-niveau. Øvrige kvalifikationer, vi vil lægge vægt på, er kendskab til: Love og regler i el-installationerStyring og regulering af automatiske anlægIntelligente bygningsinstallationer. Vi
Kok søges
BACK UP VIKAR A/S
Syd- og Sønderjylland
Back Up Vikar søger for kunde,som er et anderkendt spisested i Haderslev kommune, en faglært kok med henblik på fastansættelse. Den gennemsnitlige arbejdstid pr uge vil være 25-30 t. Det er vigtigt for kunden: - At du er uddannet kok/gastronom - At du har erfaring indenfor restaurantionsbranchen - At du kan arbejde eftermiddag/aften og weekend - At du har blik for detaljen - At du er fleksibel med hensyn til mødetider og gåtider, da varierende arbejdstider kan forekomme. - At du er interesseret i alle arbejdsgange i køkkenet fra koldt/varmt til opvask og rengøring. - At du kan starte snarest Kontakt Merete Borup Konsulent hos Back Up Vikar for yderligere information på mobil 30532285
Optiker / butiksuddannet med speciale i optik
Optik Hallmann
Syd- og Sønderjylland
Optik Hallmann søger ny medarbejder til vores butik i Haderslev. Vi søger en uddannet optiker og eller en butiksuddannet person med speciale / erfaring i optik. Vi forventer at du er serviceminded og har erfaring med optik. Vi søger en fuldtidsmedarbejder. Optik Hallmann er en kæde med over 30 butikker både i Tyskland og Danmark. Ansøgninger skal sendes via email til: markusbischoff@optik-hallmann.dk
To adjunkter/lektorer til læreruddannelsen ved UC SYD
Institut for læreruddannelse
Syd- og Sønderjylland
To adjunkter/lektorer til læreruddannelsen Læreruddannelsen ved UC SYD søger to adjunkter/lektorer på fuld tid fra d. 1. august 2016 inden for under-visningsfaget matematik. Stilling 1: Tjenestested Campus Esbjerg Stilling 2: Tjenestested Campus Haderslev Dit primære område bliver undervisning, vejledning, og afholdelse af eksamen inden for undervisningsfaget matematik. Derudover vil stillingen rumme arbejdsopgaver inden for efter- og videreuddannelse af folkesko-lelærere, såvel som udviklings- og forskningsopgaver. Dine kompetencer • cand.scient., cand.pæd. eller lignende med matematik som fag, evt. med en relevant ph.d. • kendskab til læreruddannelsen og lærerprofessionen • gerne undervisnings- og vejledningserfaring fra folkeskolen
Faglærer til uddannelsesstøtteelement på Bornholm
Almegaard Kaserne
Bornholm og Ertholmene
Uddannelsesstøtteelementet på Bornholm søger engagerede og kompetente instruktører. Er du en af dem? Om os Uddannelsesstøtteelementet (UDDSTELM) er organisatorisk forankret i ST/1BDE i Haderslev og er fysisk placeret på Bornholm. Elementets primære formål er at støtte uddannelsesrelaterede opgaver ved Opklaringsbataljonens (OPKBTN) enheder. Du vil komme til at være en del af en kadre bestående af fem befalingsmænd og en overkonstabel. Din daglige leder, som er seniorsergent, refererer direkte til chefen for G3/ST/1BDE, og du vil som instruktør refererer direkte til din daglige leder, der varetager den daglige ledelse og planlægger uddannelsesstøtte med OPKBTN. Om stillingen UDDSTELM støtter efter koordination/anmodning OPKBTN enheder med faglærer
Projektingeniør - specialist i miljø og affald
Deponi Syd I/S
Syd- og Sønderjylland
Bliv en del af et lille højt specialiseret team i Deponi Syd. Er du på én gang specialist i miljø, affald eller jordforurening, men også praktikeren, som gerne har mindst 2 års erfaring på området ? Så har vi jobbet, hvor du får lov til at udvikle dine kompetencer inden for et område med stor samfundsinteresse. Som Projektingeniør skal du sammen med deponichefen og de 2 driftchefer i Esbjerg og Grindsted, sikre miljørigtig håndtering af den del af affaldet, som ikke kan genanvendes eller forbrændes. Vi skal sikre stabil drift og deponering, som er miljømæssigt helt i top. Deponi Syd er et fælleskommunalt deponiselskab, ejet af Billund, Esbjerg, Haderslev, Vejen, Kolding og Vejle kommuner.
Faglærer til personvognsmekanikeruddannelsen - genopslag
EUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en engageret og kvalificeret medarbejder til det team af faglærere, der gennemfører og planlægger undervisning inden for området for personvognsmekaniker. Vi tilbyder Vi tilbyder et spændende og udviklende job på en skole, der er i stadig forandring på både det pædagogiske og det organisatoriske område. Forandringen indebærer, at faglæreren flytter sig fra rollen som traditionel klasseunderviser over mod rollen som planlægger af elevens læringsforløb og som konsulent for eleven under gennemførelse af læringsforløbet. Forandringen indebærer også, at faglæreren i en teamsammenhæng skal varetage de planlægningsopgaver, der er knyttet til uddannelserne. Arbejdsstedet er som udgangspunkt EUC Syds afdeling i Aabenraa, men aktiviteter kan
Banner

Ofir banner

Nyheder fra job-i-haderslev.dk


Ofir banner