Job i Haderslev

Søger du efter job i Haderslev, så er du landet det helt rette sted. Job-i-haderslev.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk og andre samarbejdspartnere, så du kun skal lede ét sted efter dit nye arbejde. På siden dækker vi alle jobtyper og alle brancher, både i det offentlige og på det private jobmarked, så der er også et job til dig.

Du kan desuden abonnere på en jobagent. Så afsender vi automatisk en mail til dig, når der kommer nye ledige stillinger i dit nærområde. Husk, at du også kan bruge vores radius-søgning til at afgrænse eller udvide din søgning alt efter, hvor langt du er indstillet på at rejse, til og fra dit arbejde. Du finder denne feature nederst til venstre på søgeresultatet.

Ofir ønsker dig held og lykke med din jagt på et nyt job!

Promoverede jobMyndighedsleder – med stor indsigt og udsyn indenfor Myndighedsområdet i Pleje & Omsorg, Fabriksvej 12 i Tønder
Social, Arbejdsmarked & Sundhed
Toftlund
Anser du ledelse som profession og brænder du for personlige og faglige udfordringer? Kan du sikre følgeskab i dit lederskab, som leder indenfor myndigheds- og hjælpemiddelsområdet?Hvis ja, så kan du blive den nye myndighedsleder af visitationen og hjælpemiddeldepotet i Tønder Kommune med ansvar for den faglige- og personalemæssige ledelse af sagsbehandlende terapeuter, visitatorer og depotmedarbejdere.Kerneopgaven består i at vi i samarbejde og med udgangspunkt i borgerens ønsker, bevilliger ydelser indenfor hjemmehjælp- og hjælpemiddelsområdet ud fra en rehabiliterende tilgang.Du bliver leder af tre teams med forskellige faglige baggrunde og kulturer, som vægter en tydelig ledelsesstil. Du udviser gennemslagskraft og evner at

SE ALLE LEDIGE JOB HEROvertandlæge til Haderslev Kommune
Haderslev Tandpleje
Syd- og Sønderjylland
Da vores konstituerede overtandlæge går på pension den 1. september 2015, søger vi en ny overtandlæge med tiltrædelse 1. september 2015. Haderslev kommune har en solid og velfungerende tandpleje, som vi er stolte af.Vi synes vi har et godt og levende fagligt miljø, hvor vi konstant kvalitetsudvikler vores tilbud og prioriterer faglig sparring i ligeværdige og trygge rammer. Udover basisopgaverne erTandplejen for tiden involveret i projekter i omsorgstandplejen og i forhold til socialt udsTandplejen i Haderslev Kommune servicerer hen ved 12.500 af kommunens ca. 56.000 borgere. Godt 12.000 af vores kunder er børn og unge, resten er omsorgs- og specialtandplejepatienter.Vores organisation er opbygget med 4 kommunale tandklinikker, 1 tandreguleringsklinik
Tandklinikassistent - barselsvikar
Haderslev Tandpleje
Syd- og Sønderjylland
Tandplejen i Haderslev Kommune søger en klinikassistent til ansættelse i et barselvikariat fra 1. maj 2015. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen og med 20 ekstra årlige fridage ud over normal ferie og helligdage. De 20 fridage vil være placeret på skolefridage. Vores mål er at udføre en sundhedsfremmende tandpleje, hvor vores klinikassistenter indgår med vigtige forebyggende arbejdsopgaver i teamet. Du skal udover de traditionelle kliniske arbejdsopgaver i samarbejde med en tandlæge også kunne varetage selvstændige forebyggende funktioner over for tandplejens brugere. Endvidere skal du forvente at skulle løse opgaver i klinikkens reception.Vi tilbyder selvfølgelig træning i disse opgaver. Du kan læse mere om tandplejens mål og aktiviteter
Arkil A/S søger strategisk indkøber
Arkil Anlæg
Syd- og Sønderjylland
Til en nyoprettet stilling som strategisk indkøber søger vi en medarbejder, som i tæt samarbejde og dialog med vores projektorganisation kan være med til at analysere vores indkøbsmønstre, komme med anbefalinger og være sparringspartner. Det er en stilling med stort selvstændigt ansvar, hvor du ikke blot fungerer som indkøber. Du har også fokus på værdiskabende indkøb og det er vigtigt at du er med til at udvikle en endnu mere effektiv forsyningskæde med de mest optimale supply chain-processer.Du får en nøglerolle i en virksomhed med ambitioner og vilje til at løfte og skabe en fælles succes. Du får en stilling med mange spændende udfordringer, som du selv kan være med til at præge. Ligeledes får du en stor kontaktflade og en central betydning
Myndighedsleder - med stor indsigt og udsyn indenfor Myndighedsområdet i Pleje & Omsorg, Fabriksvej 12 i Tønder
Social, Arbejdsmarked & Sundhed
Syd- og Sønderjylland
Anser du ledelse som profession og brænder du for personlige og faglige udfordringer? Kan du sikre følgeskab i dit lederskab, som leder indenfor myndigheds- og hjælpemiddelsområdet?Hvis ja, så kan du blive den nye myndighedsleder af visitationen og hjælpemiddeldepotet i Tønder Kommune med ansvar for den faglige- og personalemæssige ledelse af sagsbehandlende terapeuter, visitatorer og depotmedarbejdere.Kerneopgaven består i at vi i samarbejde og med udgangspunkt i borgerens ønsker, bevilliger ydelser indenfor hjemmehjælp- og hjælpemiddelsområdet ud fra en rehabiliterende tilgang.Du bliver leder af tre teams med forskellige faglige baggrunde og kulturer, som vægter en tydelig ledelsesstil. Du udviser gennemslagskraft og evner at samarbejde, beslutte
Beskæftigelsessagsbehandler til Jobcenter Haderslev
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
Jobcenter Haderslev søger 1 beskæftigelsessagsbehandler til Jobservice, som håndterer jobklare kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige.Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse hurtigst muligt. Dine primære opgaver vil være:At afholde jobsamtaler/aktiveringssamtaler og iværksætte tilbud efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, for såvel jobklare kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Har du erfaring, kompetencer samt de personlige kvalifikationer, der skal til for at løse denne opgave, hører vi gerne fra dig.Vi forventer af dig at: Du har indgående kendskab til arbejdsmarkedet og relevant lovgivning på området Du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant uddannelse Du kan arbejde
Sommerferieafløsere til Dagcentrene i Haderslev Kommune
Voksen- og Sundhedsservice
Syd- og Sønderjylland
Dagcentrene i Haderslev Kommune søger sommerferieafløsere, til varetagelse af dagvagter på hverdage, i Kommunens 4 dagcentre.Dagcentrene er beliggende i Haderslev og Vojens. Vi søger faglærte og ufaglærte afløsere, som har mulighed for afløsning, af forskellig varighed, i perioden uge 26 35. Dagcentrene udfører dagligt aktiviteter der styrker borgerne fysisk, psykisk og socialt. Vi igangsætter aktiviteter, som udnytter og bevarer borgernes ressourcer, samtidig med at vi yder pleje og omsorg for den enkelte borger. Vi benytter os af vores faglighed i arbejdet med og omkring borgeren, hvor et godt humør og medmenneskelighed er i højsæde. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med forhandlingsberettiget organisation. Få flere oplysninger
Strategisk planlægger til Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en innovativ strategisk planlægger til plan- og udviklingsopgaver, som kan indgå i projektarbejde med planstrategi- og kommuneplanlægning, samt udviklingsopgaver i tilknytning hertil.Du vil som projektleder blive involveret i et meget spændende udviklingsprojekt, Jomfrustien klimatilpasning og byfornyelse , som overordnet handler om, at skabe bedre sammenhæng mellem Haderslev bymidte og den nye havnebydel, og hvor klimatilpasning og byfornyelse vil være vigtige redskaber. Du vil referere til såvel en administrativ styregruppe som politisk styregruppe, repræsenterende byråd, spildevandsselskab og erhvervsråd. Du vil kunne finde yderligere oplysninger om projektet på kommunens hjemmeside www.haderslev.dkDu vil også komme til at indgå
Social- og sundhedshjælperelever til Haderslev Kommune
Voksen- og Sundhedsservice
Syd- og Sønderjylland
Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 efter nuværende uddannelsesordning.Uddannelsesstart den 27. juli 2015.Svar på optagelse gives senest 5. juni 2015.Du bedes bruge ansøgningsskemaet som du finder ved at klikke på dette link: http://www.sosu-syd.dk/images/PDFer/Uddannelse/Ansoegning/SSH-ansoegningsskema_1__juli_final_2014_final.pdfHusk at vedlægge alle relevante bilag.Krav: Du skal have gennemført 9 års skolegang og have 1 års erhververfaring eller gennemført et grundforløb. Hvis du ikke har bestået dansk og matematik i 9. kl. vil det være en god ide at få det gjort inden uddannelsesstart, så du evt. kan afslutte på ny uddannelse. Praktik foregår i både hjemmeplejen og på et plejecenter i Haderslev kommune. Der er 2/3 praktik og 1/3 teori.
Proceskonsulent
Misbrugscentre
Syd- og Sønderjylland
Til samarbejde om at implementere familieorienteret alkoholbehandling i de fire Sønderjyske kommuner Proceskonsulenten skal være med til at implementere Familieorienteret alkoholbehandling i de fire sønderjyske kommuner: Aabenraa, Tønder Haderslev og Sønderborg. Vi søger en proceskonsulent, der har kompetencer inden for forandringsledelse og styring af processer, der skal give konkrete resultater. Er du god til at sikre samarbejde og processtyring, kan du tilmed motivere, engagere og skabe forandring i samarbejde med medarbejdere med forskellige faglige baggrunde i en kommune, så er stillingen noget for dig. Du bliver tilknyttet et to-årigt projekt og får base i Misbrugscenter Sønderborg sammen med projektlederen. Din arbejdsplads er de fire
Sognepræst i Nybøl Pastorat i Haderslev Stift
HADERSLEV STIFT
Syd- og Sønderjylland
Stillingen som sognepræst i Nybøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. I stillingen ligger der også en kvote på 40 % som religionspædagogisk konsulent. I denne funktion varetages undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede børn og unge. Desuden indgår der en koordinerende funktion på området. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsans Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med
Automontør til tunge dæk - Haderslev
EUROMASTER DANMARK A/S, Haderslev
Syd- og Sønderjylland
Udemontør til tunge dæk - Haderslev Euromaster Danmark er en del af Euromaster-koncernen, Europas førende netværk inden for dækservice og service alle typer af biler. Virksomheden servicerer såvel private som erhvervskunder. Koncernen omf000 medarbejdere fordelt på ca. 1.800 dækcentre i 10 lande. I Danmark yder Euromaster service fra 38 centre fordelt over hele landet. Til vores center i Haderslev søger vi en udekørende montør til primært tunge dæk med ordenssans samt erfaring i dækservice. Jobbet: Du skal udføre udekørende service til alle typer køretøjer. Du deltager i vagtordningen ca. en uge pr. måned. Du er villig til at tage overarbejde når der er brug for det. Du hjælper til med ekstra opgaver på de lette køretøjer, særligt i sæsonerne.
Psykolog til Det Rådgivnende Team
Børne- og Familieservice
Syd- og Sønderjylland
Haderslev kommune søger en psykolog på 35 timer til specialområdet. Brænder du for at skabe optimale lærings- og udviklingsmiljøer for alle børn og unge på henholdvis det almene og specialiserede område? Er du optaget af, at arbejde mod at skabe forpligtende fællesskaber, hvor børn, unge og voksne har mod og tillid til at indgå i processer, der giver mulighed for deltagelse, udvikling og læring? Er du klar til at indgå i et tværfagligt team, hvor der er højt til loftet og mange muligheder for faglig og personlig udvikling? Specialrådgivningsteamet der er en del af det Det Rådgivende Team, har fået en spændende stilling ledig, eftersom Haderslev kommune har valgt at opprioritere psykologområdet i forbindelse med den seneste reorganisering. Det
Familiebehandlere til Familiehuset
Familiehuset
Syd- og Sønderjylland
Grundet øget tilgang i Familiehuset, søger vi to familiebehandlere, 37 timer ugentlig, med ansættelse snarest eller senest 1. juni 2015. Familiebehandlerteamet består af 3 psykologer, der primært varetager børnerådgivningsopgaver og børnegrupper, 7 familiebehandlere samt en behandlings koordinator. Familiebehandlerteamet er en del af Familiehuset i Haderslev kommune. Under en fælles leder består Familiehuset af knap 40 ans Familiekonsulentteamet, støtte-kontaktpersonsteamet samt familiebehandlerteamet. Vi er organisatorisk placeret under familieafdelingen og er geografisk placeret i en gammel villa i den indre by. Familiebehandlerteamets overordnede mål er at støtte børn, unge og familier i særligt uds Vi har i Familiehuset valgt en bred sammensætning
Barselsvikar til Familiehuset
Familiehuset
Syd- og Sønderjylland
Familiehuset søger en barselsvikar for sekretær i perioden 1. juni 2015 til 14. marts 2016 med mulighed for forlængelse.Arbejdsstedet vil være i Familiehuset, som ligger på Christiansfeldvej, Haderslev. Familiehuset er en af Haderslev Kommunes forebyggende foranstaltninger, i forhold til familier med børn i alderen 0-17 år med særlige behov. Under fælles leder består Familiehuset af familiekonsulentteamet, støtte-kontaktpersonsteamet samt familiebehandlerteamet. Vi er organisatorisk placeret under familieafdelingen og er geografisk placeret i en gammel villa i den indre by.Familiehusets formål er, at medvirke til en tidlig forebyggende indsats med henblik på at støtte barnets udvikling og trivsel. Idegrundlaget er baseret på, at dette så vidt
Familiekonsulent til Forældreværkstedet
Sundhedsplejen
Syd- og Sønderjylland
Sundhedsplejen i Haderslev Kommune har fået midler til et 3-årigt projekt, der skal styrke indsatsen overfor sårbare gravide. I den forbindelse søger vi en Familiekonsulent 12 timer ugentlig, snarest mulig og indtil december 2017.Målet med projektet er at skabe sammenhæng i indsatserne, så effekten optimeres, og flere fra svangre omsorgens niveau 3 hæves til niveau 2.Der skal arbejdes for, at der ved projektets afslutning er: Udviklet et fælles sprog og screeningsmetode til en målrettet indsats overfor sårbare gravide Udviklet og afprøvet metoder og aktiviteter, der kan danne standard for en tidlig, sammenhængende og tværfaglig indsats, der kan øge målgruppens forældreevne Kortlagt metoder til at beskrive/dokumentere de faglige resultater og
Social- og sundhedsassistenter til Sillerup Plejekollegium S/I
Sillerup Plejekollegium S/I
Syd- og Sønderjylland
Sillerup Plejekollegium søger pr. 1. maj 2015, 1 SSA, 30 timer/uge, i blandede dag- og aftenvagter og 1 SSA i blandede vagter, 28 timer/uge, til vores afløserteam.Sillerup Plejekollegium er en selvejende institution som har driftsaftale med Haderslev Kommune. Plejekollegiet har aktuelt 40 beboere i 39 boliger og fordelt i 3 plejeteams.Vi har eget produktionskøkken, der producere mad til vore beboere 365 dage om året.Vi tilbyder: Et godt og aktivt arbejdsmiljø med fokus på kommunikation, trivsel og anerkendelse. Tæt-på-ledelse En afvekslende hverdag med faglige udfordringer. Engagerede kolleger. Vi søger SSA er der: Er fagligt og personligt robuste. Har overblik, er selvstændige, tænker alternativt og kreativt. Ser arbejdet som en spændende mulighed
Pædagog til Hulahoppen
Hulahoppen, Østergade
Syd- og Sønderjylland
Hulahoppen søger en pædagog 37 timer, med tiltrædelse 1. maj 2015, til at åbne den sidste børnehavegruppe. Vi søger en pædagog der er faglig dygtig, engageret, fleksibel og god til at samarbejde. Du skal kunne arbejde efter vores værdier, samt gerne have interesse for at være vejleder for studerende. Læs om vores værdier ved at klikke her. Få flere oplysninger hos leder Britta Bonnichsen, telefon 74 34 52 00 eller mobil 30 61 49 82. Send din ansøgning, CV og relevante bilag via knappen Send ansøgning , senest onsdag den 15. april 2015. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 27. april 2015 i Hulahoppen.Da Haderslev Kommune sender post digitalt til medarbejdere og kommende medarbejdere, er det en forudsætning for at opnå ansættelse hos
Plejefamilie til 12-årig pige
Børne- og Familieservice
Syd- og Sønderjylland
Familieplejen Haderslev søger plejefamilie til 12-årig pige.Det drejer sig om en normalbegavet pige, der er svært tilknytningsforstyrret. Hun har deraf vanskeligt ved at indgå i sociale relationer og har store følelsesmæssige problemer, der kræver, at en plejefamilie har erfaring med arbejdet med børn med en skæv udviklingsprofil. I hendes tilfælde spænder det fra ca. 4 til 12 år. Pigen bor aktuelt på en institution, hvor hun har været i en årrække.Hun går i normal folkeskole med støtte. Krav til plejefamilien: Uddannet indenfor det pædagogiske felt Professionel/erfaringsmæssig tilgang til børn/unge med specielle behov, og en meget skæv profil Erfaring i at arbejde professionelt med at etablere og fastholde følelsesmæssig kontakt på pigens præmisser
Socialrådgiver/socialformidler til ledighedsydelse/tværfaglig indsats
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
Jobcenteret søger 2 beskæftigelsessagsbehandlere til faste fuldtidsstillinger i ledighedsydelse/tværfaglig indsats. Endvidere søger vi en barselsvikar i tværfaglig indsats.Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Vi er en velfungerende gruppe, som sætter fællesskab, faglighed, menneskelig forståelse og ansvar meget højt. Vi har en åben og uformel omgangstone, ligesom vi har et godt kollegialt netværk. Vi afholder ugentlig gruppemøde hvor den faglige koordinator deltager, og hvor vi giver hinanden personlig og faglig sparring til arbejdet. I de første 2 måneder får du tilknyttet en mentor, som er en af dine kolleger. Arbejdsområde for den ene faste stilling samt barselsvikariatet: I tæt samarbejde med borgeren, at motivere til fokusering på
Dagplejer i Bevtoft
Dagplejen
Syd- og Sønderjylland
Hurtigst muligt søger vi en dagplejer, som bor i Bevtoft. Vi søger en dagplejer til en langtids vikar stilling i området. Vi forventer at: Du er fleksibel/har et godt overblik/er rummelig Du kan acceptere, at din hverdag ikke er forudsigelig Du kan rumme og samarbejde med mange forskellige (børn, forældre, kolleger) Du er positiv og har en anerkendende tilgang til børn og voksne Du er bosiddende i Bevtoft Du og dit hjem kan godkendes til dagpleje. Vi kan tilbyde dig et spændende job med nye spændende udfordringer i hverdagen. Der indhentes børne- og straffe Få flere oplysninger på telefon 20 34 73 23, hvor ansøgningsskema også kan rekvireres eller hent det via dette link: Ansøgningsskema Ansøgningsskemaet sendes til: Dagplejen Vest, Rådhuscentret
Pædagoger til Grønnebakken
Grønnebakken
Syd- og Sønderjylland
- kultur- og naturtema daginstitution i Starup. Den integrerede daginstitution Grønnebakken i Starup søger snarest mulig 2 pædagoger på 30 timer til børnehaveafdelingen en barselsvikarstilling frem til 3. november 2015 og en fast pædagogstilling i børnehaveafdelingen. Grønnebakken er en nyere daginstitution i Starup med 90 børn i alderen 0-6. Grønnebakken har 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.Huset er et AA energi hus - et lavenergi hus med særlig tanke på at anvende grønne energikilder. Vi har en lille vindmølle, der producerer strøm og et jordvarme anlæg der opvarmer huset. Vi arbejder udfra et særligt idegrundlag. Et idegrundlag med kultur og natur musisk kreativt og natur islæt, som et bærende udgangspunkt for pædagogikken. Kultur
Centersygeplejerske til Plejecenter Bregnbjerglunden
Plejecenter Bregnbjerglunden
Syd- og Sønderjylland
Til Plejecenter Bregnbjerglunden, Julius Nielsens Vej 33, 6500 Vojens søges 1 centersygeplejerske til gennemsnitligt 22 timer pr. uge med tiltrædelse 1. maj 2015 eller efter aftale.Plejecenter Bregnbjerglunden er et moderne plejecenter med 9 leve-bo-miljøer med ialt 78 boliger. Dygtige og engagerede medarbejdere arbejder for at hjælpe beboerne med at få en hverdag, der er indrettet efter den enkelte beboers behov. De 3 centersygeplejersker er sygeplejefaglige ressourcepersoner i dagtimerne på hverdage, Aften, nat og weekends dækkes af udekørende sygeplejerskegruppe. Vi lægger vægt på at få en kollega, som kan arbejde vejledende, undervisende og superviserende er rummelig er god til at delegere og planlægge har god formuleringsevne skriftligt
Konstruktionsingeniør til broer og anlægskonstruktioner
Arkil Anlæg
Syd- og Sønderjylland
Har du sans for detaljer og flair for at udvikle bro og anlægskonstruktioner, der udover at opfylde alle krav også fungerer optimalt i det daglige arbejde på byggepladsen. Kan du designe og beregne holdbare stilladskonstruktioner til pladsstøbte broarbejder? Så har vi brug for dig i Arkil s division for broer og konstruktioner i Horsens. Arkil Bro Beton bygger pladsstøbte broer og andre betonkonstruktioner relateret til anlæg af veje og jernbaner samt byggegruber, kraftværkskonstruktioner mv.I en nyoprettet stilling bidrager du med mere viden til projekterne for at kunne matche de krav der stilles ved totalentrepriser. Dette gælder både i tilbudsfasen, men også når projekterne er vundet. I tilbudsfasen bidrager du med analyser, id er og overslagsberegninger
Dagplejer i Rødding
Dagplejen
Syd- og Sønderjylland
Dagplejer i Rødding søges Vi søger 1 dagplejer pr. 1. juni i eget hjem i Rødding. Har du:Ønsket og viljen til at give børn i 0-2 års alderen de bedste muligheder for personlig og social udvikling? Viden og erfaring med at møde og arbejde med børn, der hvor de er, og træde ind som kompetent omsorgsperson i de situationer, du stilles overfor? Vilje og evne til samarbejde med mange forskellige familier? Lyst til samarbejde med andre dagplejere og pædagoger om at understøtte trivsel, udvikling og læring hos børn? Vi forventer at du enten har eller er klar til at tage grundlæggende pædagogisk relevant uddannelse, efteruddannelse eller kurser. Eksamens og uddannelsesbeviser bedes vedlagt. Du kan ringe til dagplejepædagog Pia Jepsen på tlf.7996 6335,
Dagplejer i Askov
Dagplejen
Syd- og Sønderjylland
Dagplejer i Askov søges snarest. Vi søger 1 dagplejer i eget hjem i Askov, Har du:Ønsket og viljen til at give børn i 0-2 års alderen de bedste muligheder for personlig og social udvikling? Viden og erfaring med at møde og arbejde med børn, der hvor de er, og træde ind som kompetent omsorgsperson i de situationer, du stilles overfor? Vilje og evne til samarbejde med mange forskellige familier? Lyst til samarbejde med andre dagplejere og pædagoger om at understøtte trivsel, udvikling og læring hos børn? Vi forventer, at du enten har eller er klar til at tage grundlæggende pædagogisk relevant uddannelse, efteruddannelse eller kurser. Eksamens- og uddannelsesbeviser bedes vedlagt. Hør mere ved dagplejepædagog Ketty Kristensen på tlf.7996 6340.
Uddannet pædagog
Rødding Skole
Syd- og Sønderjylland
Uddannet Pædagog 1. april 2015 søger vi 1 uddannet pædagog, 37 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset fra 1. april 2015 til 31. juli 2015.Arbejdstiden er i tidsrummet 6.30-17.00. Det pædagogiske arbejde skal foregå i forbindelse med den kommende førskolegruppe, der i perioden 1/4 til 30/6 har status som sfo børn.Perioden skal bruges til en gradvis indføring i sfo og skolemiljøet. Rødding sfo har egne lokaler beliggende ved Rødding Skole.Vi har gode udendørsarealer med legeplads og boldbaner.I sfo en er vi p.t. 140 børn fra 0. kl. til og med 4. kl. Vi har : - En velfungerende personalegruppe. - En udviklingsorienteret arbejdsplads. - En dagligdag der er velorganiseret og afstemt efter børn og voksne. - Plads til nye ideer og gode indfald.
Sognepræst i Hvirring-Hornborg Pastorat
HADERSLEV STIFT
Syd- og Sønderjylland
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Hvirring-Hornborg Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden 11. juli 27. november 2015 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31.marts 2012 på 43.000 kr. årligt. Der ydes tillige et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt. Både kvinder og mænd opfordres til at søge stillingen.
Køkkenchef
BOWL N FUN, HADERSLEV ApS
Syd- og Sønderjylland
BowlnFun Restaurant The Grill Haderslev søger en dygtig køkkenchef. Som køkkenchef i Restaurant The Grill bliver du en del af lederteamet. Din vigtigste opgave som køkkenchef er at sørge for, at alle gæster får en rigtig god madoplevelse. Sammen med centerchefen, bliver du ansvarlig for den overordnede drift af køkkenet. Om dig; Du er faglært kok, gerne med nogle års ledererfaring på bagenDu går foran som det gode eksempel og forstår at smitte personalet med dit engagement.Du sætter en ære i at tilberede god mad, inden for kædens retningslinjer, til vores mange gæsterDu har overblik og besidder evnen til at holde hovedet koldt, når det går stærkt.Du er en synlig leder, som er engageret, stræber efter at udvikle dig, og ser udfordringer som en
Halvtids bogholder søges til Rødbo ApS i Haderslev
ANPARTSSELSKABET RØDBO
Syd- og Sønderjylland
Jobcenter søger medarbejder for virksomhed. Produktionsvirksomhed beliggende i udkanten af Haderslev med 22 ans 18 timer ugentlig. Arbejdsopgaver: - Debitor, - kreditor, - Momsregnskab, - Løn, - Afstemninger Vi forventer at du - Er ansvarsbevidst og pligtopfyldende - Er uddannet bogholder eller har erfaring fra produktionsvirksomhed med bogholderi - Har erfaring med Concorde - men ikke afgørende - Kan arbejde eftermiddag Løn efter aftale. Der gives ikke frigørelses Send din ansøgning og dit CV dk YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Rengøringsassistent til Haderslev
Forenede Service A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi tilbyder et godt deltidsjob med traditionel rengøring. Arbejdstid tirsdage kl 16-18 og fredage kl 1545-18. Garanterede timer. Det er vigtigt, at du påtager dig et selvstændigt ansvar, er god til at samarbejde med ledelsen, og er stabil. Du skal rimeligt kunne tale og skrive dansk. Det er vigtigt, at du har professionel rengøringserfaring og bor i Haderslev. Vi giver dig professionel instruktion/oplæring, ordnede arbejdsforhold, en god leder og løn jf. overenskomst. Tiltrædelse snarest. Ring til Michael Olesen, mobil 2887 9952. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Afløser søges til hospitalsrengøring i Haderslev/Aabenraa
Elite Miljø A/S
Midtjylland
Har du lyst til at gøre rent, kan du arbejde selvstændigt, og har du rengøringserfaring, kan du blive en del af Eliten. Vi søger en servicemedarbejder til afløsning i Haderslev og Aabenraa. Arbejdstiden er afvekslende, men 30 timer pr. uge med fast weekend arbejde hver 4. weekend For os er det vigtigt, at du: er udadvendt og servicemindeder grundig og kvalitetsbevidstkan læse tale og forstå dansk på rimeligt niveau Du er velkommen 8.00-13.00. Har du lyst til at blive en del af Eliten, så søg via dette link: http://www.elitemiljoe.dk/Soeg_job_Ledige_stillinger_Ansoegning?VID=2015-03-15 YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Wilke Markedsanalyse søger Face2Face interviewere i Haderslev
WILKE MARKEDSANALYSE A/S
Storkøbenhavn
Interviewere søges til Haderslev Som Face2Face interviewer er du det direkte link fra kunden til virksomheden. Du er med til at sikre, at kunden bliver hørt og har mulighed for at give sin mening til kende. Vi sikrer i fællesskab, at alle vores samarbejdspartnere til stadighed kan levere den service og kvalitet som deres kunder fortjener. Som Face2Face interviewer vil du være ansvarlig for indsamling af kundemeninger i et bestemt område, eller på en bestemt location, ved hjælp af et elektronisk spørgeskema på smartphone eller tablet. Da opgavens formål er at få kunderne i tale, er det altafgørende at du er udadvendt, imødekommende og sætter en ære i altid at levere god kundeservice overfor kunderne. Du nyder at snakke med og møde nye mennesker,
Mekaniker - Aabenraa
EUROMASTER DANMARK A/S, Haderslev
Syd- og Sønderjylland
Mekaniker- Aabenraa Euromaster Danmark er en del af Euromaster-koncernen, Europas førende netværk inden for dækservice og service alle typer af biler. Virksomheden servicerer såvel private som erhvervskunder. Koncernen omf000 medarbejdere fordelt på ca. 1.800 dækcentre i 10 lande. I Danmark yder Euromaster service fra 38 centre fordelt over hele landet. Til vores center i Aabenraa søger vi en dygtig mekaniker til personvognsværksted. Jobbet: Du får ansvar for en lang række opgaver på værkstedet: Skifte dæk på personvogneLave eftersyn på personvogneLave normalt servicearbejde på personvogne, herunder, sporing, tandremsskifte, fejlfinding osv.Ansvar for at besvare kundetelefonen i centeret.Råde kunderne ift. det rigtige valg ved dækskifte og alm.
Vi vil være landets bedste klagemyndighed vil du være med i Haderslev?
Skatteankestyrelsen
Storkøbenhavn
Sk Vi søger særligt sagsbehandlere til vores kontorer, der behandler klager over ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien. Vi søger både medarbejdere med erfaring fra sagsbehandling og nyuddannede kandidater. Kandidater fra førstkommende eksamenstermin kan også komme i betragtning. Vi tilbyder et introprogram, så du kan udvikle din juridiske metode og hurtigt blive en del af teamet. Som sagsbehandler har du ansvaret for dine sager, til de er afgjort i vurderingsankenævn eller Landssk Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og at du har lyst til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor vi også arbejder i teams og sparrer med hinanden om komplekse problemstillinger. Vi er ambitiøse i vores opgavevaretagelse.
Rengøringsassistent til Haderslev
Pro Rengøring
Syd- og Sønderjylland
Til tiltrædelse 1.5.2015, søges en dygtig serviceleder til kontrol/opfølgning samt mindre rengøringsopgaver Arbejdet er dag/aften/weekend arbejde Det er vigtigt at vores kommende medarbejder har et godt kendskab til rengøring mm. samt at du skal være istand til at begå dig på alle niveauer. Det er meget vigtigt at din fremtoning er præsentabel og pålidelig Udgangspunktet er fra vort hovedkontor i Tønder, men vore kunder er i hele det sydlige jylland. Stillingen er på 37 timer pr. uge Erfaring er afgørendel. Løn efter kvalifikationer YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Kok
Gourmiddag - Moltrup Landevej
Syd- og Sønderjylland
Dygtig, serviceminded og kvalitetsbevidst kok søges. Gourmiddag A/S søger en dygtig og kvalitetsbevidst kok med erfaring fra restaurationsbranchen, som sammen med et ungt og ambitiøst køkkenteam skal servicere Bestseller A/S´s medarbejdere og gæster i vores afdeling i Haderslev. Arbejdsområder: Bidrage med inspiration til sammensætningen af menuer såvel kolde som varme retter, salater og vegetarmad. Planlægge og udarbejde menuplaner. Varetage indkøb af råvarer m.m. Produktion af frokost, take away og Order Food på daglig basis. Rengøring og oprydning i afdeling på daglig basis. Lejlighedsvis deltagelse i fødevareproduktion til selskaber og mødeaktiviteter. Kvalifikationer: Uddannet kok, med flere års erfaring. Erfaring med a la carte restaurant
Aftenskolelærer
A O F
Syd- og Sønderjylland
Brænder du for at undervise på en aftenskole? Vi er en lille AOF aftenskole i Haderslev kommune, der søger friske, udadvendte undervisere der bl.a. kan undervise i: Selvforsvar, jagttegn, italiensk, harmonika og kreative fag (kom med et forslag!) Eller kan du tilbyde på noget hent andet spændende, så høre vi gerne fra dig. Du er selv med til at planlægge hvornår og hvor ofte du kan undervise. Om undervisningen bliver til noget afhænger naturligvis om der er nok tilmeldinger til kurset. Du behøver ikke være uddannet lærer, men det er et krav du taler dansk og ikke bor for langt væk fra Haderslev Kommune. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Tidsbegrænset periode
Erfaren pølsemager søges
HANEGAL A/S Syd
Syd- og Sønderjylland
Arbejdsplads: Hanegal A/S sin fabrik i Haderslev. Hanegal er en af spydspidserne i dansk økologisk produktion og er i god vækst. Virksomheden fremstiller økologiske produkter uden tilsætningsstoffer, og hele pålægsproduktionen er glutenfri. Hanegal har 40 medarbejdere, hvoraf 35 arbejder i produktionen. Som engageret medarbejder vil du få mulighed for, at få stor indflydelse i en spændende virksomhed i udvikling med et stærkt varemærke og tydelige værdier. Stillingen: Hanegal søger en dygtig medarbejder som er uddannet pølsemager / detailslagter. Du har stor interesse for fødevare produktion samt sans for smag og kvalitet. Du vil blive en vigtig del af et produktionsteam, hvor du i det daglige skal producere produkter af høj kvalitet. Du får
Kok søges til spændende koncept
ROYAL OAK CAFÉ OG RESTAURANT ApS
Syd- og Sønderjylland
Ansvarsbevidst kok søges til spændende og alsidigt køkken i noget af Sønderjyllands smukkeste natur tæt på Kolding, Haderslev og Vejen. Med inspiration fra det Aarhusianske Café-, Bistro- og Gourmetmiljø har Royal Oak Café og Restaurant fået sig et værtspar, der på blot et år har fået en massiv opmærksomhed i det sønderjyske. Restauranten er tæt tilknyttet et af landets mest velrenommerede golfbaner -Royal Oak Golf, hvis gæster har taget mod de nye koncepter med åbne arme. Restauranten står således både for den daglige a la carte, selskaber, firmaarrangementer, dagsmøder og catering ud af huset. I køkkenet laves mere eller mindre alt fra bunden med stor faglig stolthed og fokus på at få det meste og bedste ud af de gode råvarer. I restauranten
KVM-Genvex A/S søger medarbejdere til montage af fjernvarmeunits
KVM-GENVEX A/S
Fyn
Jobcenter Haderslev søger på vegne af virksomhed medarbejdere. KVM-Genvex producerer fjernvarme enheder, ventilations-og jordvarmeanlæg. Vi har pt. en produktionsenhed i Vissenbjerg på Fyn, der op til sommerferien flyttes til Haderslev. Vi søger montagemedarbejdere der har lyst og motivation til at indgå i vores produktionsteam. Oplæring vil indledningsvis foregå i Vissenbjerg og fra sommerferien vil arbejdspladsen være fast i Haderslev. Arbejdsopgaver: Arbejdsopgaven består i at formontere og samle forskellige typer fjernvarmeunits i montageafdelingen. Krav: - Erfaring fra en produktionsvirksomhed og at hænderne er skruet rigtigt på er et krav - Evt. kendskab til VVS vil være en fordel. Vi forventer: - At du er fleksibel og villig til at tage
Støberitekniker med erfaring½
Jobteam Vejen A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi søger for vores kunde i Haderslev en støber/struktør til nybyggeri, i og omkring Haderslev. Kvalifikationer. Det er et must at man har god erfaring med støbning af gulve og stokler m.m. ifm nybyg.Fleksibel.Fordel hvis man har erfaring med kloak arbejde.Mødestabil. Tilbydes: Mulighed for 4 dags uge Langt vikariat med mulighed for fast ansættelse.Faglige udfordringer.Godt fællesskab. Der er mulighed for fastansættelse for den rette person. Passer ovenstående profil på dig, hører vi gerne fra dig hurtigst muligt, send ansøgning, CV samt evt. spørgsmål til Ditte pr. på dvj@jobteam.dk Vi holder løbende samtaler. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Fleksibel rengøringsassistent søges
FOCUS PEOPLE A/S
Fyn
Focus People søger en faglig dygtig rengøringsassistent til kunde i Haderslev. Jobbet er rengøring ved private borgere i eget hjem i hele Haderslev kommune. Der forventes du er: KvindeFleksibelStabilSelvstændigHar erfaring fra rengøring ved ældre i eget hjemPræsentabel og velsoigneretHar egen bil til rådighed VIGTIGT: Der er tale om afløsning ved ferie, helligedage og sygdom - så derfor kan ikke loves et fast antal timer. Da det er afløsning på spidsbelastnings tidspunkter forventes der, at du kan arbejde i dagene før og efter påske, samt dagene omkring de efterfølgende helligedage. For den rette kandidat er der mulighed for fuld beskæftigelse i hele sommerferien (ugerne 24 - 34) Arbejdstiden er i dagtimerne mellem kl. 07.45-14.00, nogen dage
Butiksassistent
Aaskov Modetøj A/S
Nordjylland
DYGTIG EKSPEDIENT SØGES til vores butik i Aalborg VI HAR TRAVLT... Er du en god sælger med nogle års butikserfaring, og kan du give kunderne god service og vejledning, så har vi jobbet til dig. Du må gerne være brancheuddannet eller have kendskab til lignende butiksarbejde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, og i at have gode medarbejdere. Hel- eller deltidsarbejde efter ønske. Løn efter kvalifikationer. Send din ansøgning, vedlagt foto til: Aaskov Modetøj A/S Nørregade 14 6100 Haderslev Har du ikke hørt fra os senest 14 dage efter ansøgningsfristen, skal du betragte stillingen som besat til anden side. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
LAGERMEDARBEJDERE SØGES
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi søger netop nu erfarne og energiske lagermedarbejdere/truckførere til vores kunde, som er beliggende i Uldum. Der er tale om vikariater og for de rette medarbejdere er der mulighed for fastansættelse. Arbejdsopgaver: Truckkørsel samt sorteringsopgaver. Plukning og pakning via ordreseddel. Tømning af containere og biler med truck eller manuelt. Faglige kvalifikationer: Du skal have erfaring inden for lager. Du har erfaring med IT og vant til at arbejde i et lagersystem. Du skal have truckcertifikat og erfaring med hurtigløbere (elhund). Du kan tale og forstå engelsk. Personlige kvalifikationer: Du er fleksibel og mødestabil, engageret og lærenem. Du kan tiltræde med kort varsel. Du kan arbejde selvstændigt. Du er robust og har en god fysik.
Maskinsnedker søges
HITSA A/S
Syd- og Sønderjylland
HITSA A/S, Hejls syd for Kolding Hitsa A/S søger en person med en faglig baggrund som snedker / maskinsnedker til en fuldtidsstilling i vor produktion i Hejls, sydøst for Kolding. Arbejdet hos Hitsa A/S består både af smede-, snedker- og montagearbejde. I forbindelse med et øget aktivitetsniveau, søger vi en maskinsnedker til vort snedkeri. Om Hitsa A/S: HITSA A/S forsyner og forskønner byens rum med byrumsinventar i høj kvalitet. I snart 30 år har vi i samarbejde med kommuner, anlægsgartnere, boligforeninger og entreprenører m.fl. indrettet byrum, rekreative områder og parker, så de både er indbydende, funktionelle og behagelige at færdes i. Et tæt partnerskab med danske designere og arkitekter betyder desuden, at vi i dag kan tilbyde et bredt
Medarbejder søges til kunde i Hedehusene
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Til længerevarende vikariat, søger vi snarest en medarbejder til en af vores kunder indenfor tekstilindustrien. Arbejdsopgaver: Bore og stanse huller i aluminium Lettere monteringsopgaver Andet forefaldende arbejde Arbejdstiden: Mandag-torsdag: 07:00-15:30, fredag: 07:00-14:30 Din baggrund: Du er en dygtig håndværker og har hænderne skruet rigtigt på. Såfremt du har truckcertifikat er det en fordel. Der kræves gode kundskaber i at tale, forstå og læse dansk. Din personlige profil: Du har gode samarbejdsevner men kan også arbejde selvstændigt. Du er lærenem, ansvars- og kvalitetsbevidst, omhyggelig og påpasselig med at udføre opgaverne korrekt. Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Din
Medarbejdere til grønne områder søges til kunde i Videbæk
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Til en af vores kunder i Videbæk søger vi både faglærte og ufaglærte medarbejdere. Virksomhedens beskæftiger sig med grønne områder. Arbejdsopgaver: Ufaglærte medarbejdere til have- og anlægsarbejde samt andet forefaldende arbejde. Faglærte medarbejdere til brolægning, rørlægning og maskinførere. Arbejdstiden: Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider. Din baggrund: Ufaglærte: Det er vigtigt at du har gåpåmod og kan lide at arbejde i alt slags vind og vejr. Faglærte: Du er uddannet brolægger, rørlægger - gerne med kloak trin 1 + 2 og erfaring med kørsel af rendegravere. Din personlige profil: Du har gode samarbejdsevner, og du er ansvars- og kvalitetsbevidst. Derudover er du dynamisk, selvstændig, engageret, og resultatorienteret, og
Salgskonsulent til vikarbranchen søges
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Vil du være en del af et firma i rivende udvikling? Kan du samtidig skabe værdi for vores kunder gennem det helt rigtige match mellem vikar og virksomhed? Vi søger en salgskonsulent, som skal være med til at videreudvikle vores afdeling i Kolding. Opgaver Du skal foretage salg og udvikle salget hos eksisterende kunder samt opsøge nye kundeemner. Derudover får du ansvar for egne kunder og vikarer, og finder de bedste og mest passende vikarer til dine kunder og sikrer, at dine vikarer aktiveres i videst muligt omfang. Du skal skabe det perfekte match, og det kræver, at du kender dine kunder rigtig godt, og er god til at lytte og forstå deres konkrete behov. Vores koncept er bygget op omkring én kunde én konsulent, hvilket betyder, at du servicerer
Visionær Forskningschef
Udvikling og Forskning
Syd- og Sønderjylland
University College Syddanmark søger forskningschef, der kan løfte vores forsknings- og udviklingsstrategi til nye højder og profilere UC Syddanmark som et stærkt regionalt, nationalt og internationalt kraftcenter. UC Syddanmark udfører selvstændig, praksisnær og anvendelsesorienteret forskning, der er målrettet uddannelserne og professionsfeltet indenfor tre temaer: Sundhed og sundhedsfremme, Inklusion af børn, unge og voksne samt Pædagogik, didaktik og læring. Forskningen er forankret i videncentrene. Professionsforskning og forskningsbasering af uddannelses- og praksisaktiviteter bliver mere og mere afgørende for udviklingen af såvel uddannelser som professioner. Derfor søger vi en forskningschef med klare forskningsvisioner, stærke kompetencer
Vi vil være landets bedste klagemyndighed vil du være med i Silkeborg?
Skatteankestyrelsen
Storkøbenhavn
Sk Vi søger særligt sagsbehandlere til vores kontorer, der behandler klager over ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien. Vi søger både medarbejdere med erfaring fra sagsbehandling og nyuddannede kandidater. Kandidater fra førstkommende eksamenstermin kan også komme i betragtning. Vi tilbyder et introprogram, så du kan udvikle din juridiske metode og hurtigt blive en del af teamet. Som sagsbehandler har du ansvaret for dine sager, til de er afgjort i vurderingsankenævn eller Landssk Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, og at du har lyst til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor vi også arbejder i teams og sparrer med hinanden om komplekse problemstillinger. Vi er ambitiøse i vores opgavevaretagelse.
Banner

Ofir banner

Nyheder fra job-i-haderslev.dk


Ofir banner