Job i Haderslev

Søger du efter job i Haderslev, så er du landet det helt rette sted. Job-i-haderslev.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk og andre samarbejdspartnere, så du kun skal lede ét sted efter dit nye arbejde. På siden dækker vi alle jobtyper og alle brancher, både i det offentlige og på det private jobmarked, så der er også et job til dig.

Du kan desuden abonnere på en jobagent. Så afsender vi automatisk en mail til dig, når der kommer nye ledige stillinger i dit nærområde. Husk, at du også kan bruge vores radius-søgning til at afgrænse eller udvide din søgning alt efter, hvor langt du er indstillet på at rejse, til og fra dit arbejde. Du finder denne feature nederst til venstre på søgeresultatet.

Ofir ønsker dig held og lykke med din jagt på et nyt job!

SE ALLE LEDIGE JOB HERBostøtte til Socialpsykiatrien i Haderslev Kommune
Støtte/kontakt Ordningen Psykiatrien
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en pædagog/social-sundhedsassistent eller tilsvarende niveau til en stilling på 34 timer pr. uge fra den 1. september 2016 eller snarest derefter.Arbejdsopgaverne som Bostøtte i socialpsykiatrien er at yde den bevilligede støtte til borgere med en psykisk funktionsnedsættelse, der bor i egen bolig, efter 85 i serviceloven. Der køres ud fra enten Haderslev eller fra Vojens.Socialpsykiatrien er en del af fælles indsats, hvor vi arbejder sammen med regionen samt øvrige afdelinger i kommunen om at yde en samlet indsats til gavn for den enkelte borger.Bostøttens arbejde består af en række pædagogiske funktioner, herunder støttende samtaler med det formål at støtte borgerens recovery proces samt social færdighedstræning ved bl.a. bustræning,
Pædagog/social- og sundhedsassistent til Botilbud Svanen - Det Sociale Akuttilbud, Haderslev
Botilbud Svanen
Syd- og Sønderjylland
Pr. 1. september 2016 eller snarest, søger vi 2 sundhedsfaglige medarbejdere, med kendskab til psykiatri. Stillingerne er på 37 timer pr. uge og er midlertidige stillinger, i perioden 1. august 2016 og indtil 1. august 2017. Botilbuddet Svanen er for 10 sindslidende borgere, der har behov for individuelt tilrettelagt socialpædagogisk støtte. Målgruppen er borgere med psykiske sygdomme i aldersgruppen fra 18 år og opefter. Det Sociale Akuttilbud er et projekt som dækker hele Haderslev Kommune.Målgruppen er borgere der oplever en akut psykisk krise og som har brug for støtte og omsorg. Vi arbejder udfra en recovery og empowerment orienteret tilgang.Der er uvisiteret adgang døgnet rundt, via telefon eller personligt fremmøde. Vi er i alt 10 ansDa
Sundhedsplejerske til Haderslev kommune
Sundhedsplejen
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en sundhedsplejerske, med tiltrædelse snarest mulig, til et vikariat indtil 31. december 2017. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Vi tilbyder: En arbejdsplads hvor vi hele tiden arbejder på at yde det bedst mulige inden for de givne rammer og i forhold til de familier vi skal servicere Et arbejde i en kombineret ordning, i tæt samarbejde med de sundhedsplejersker der arbejder i kommunens rådgivningsteam. Vi lægger vægt på de grundlæggende kerneydelser til spæd- og småbørn samt skolebørn, men samtidig er vi i fuld gang med nye initiativer og udfordringer En specifik ordning til familier med behov for en særlig indsats allerede i graviditeten og som kan være tilknyttet ordningen til barnet er 2 år Et projekt via Sundhedsstyrelsen, der
Projektmedarbejder til JobFirst Haderslev - Haderslev Jobcenter
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
JobFirst er rykket ud i virkeligheden, i tæt samarbejde med en lokal virksomhed og flere lokationer er på vej.Vi har rygende travlt og søger derfor en energisk og entusiastisk projektmedarbejder pr. 1. august 2016 eller snarest mulig derefter.Stillingens timetal afhænger af dine kvalifikationer.En ny og banebrydende arena skaber rammerne for, at løse både de nationale, såvel som de lokale problemer med fremskaffelse af ordinær beskæftigelse og praktikforløb, til gruppen af borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.Id grundlaget hviler på, at indsatsen for den enkelte borger skal foregå på en virksomhed. Borgeren møder fra dag et op på virksomheden, hvorfra hele indsatsen koordineres, og hvorfra der arbejdes målrettet og resultatorienteret
Sagsbehandler til Indsatsklar - Integrationsteamet, en del af Jobcenter Haderslev
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
En stilling med tiltrædelse hurtigst muligt i Indsatsklar, der primært varetager sagsbehandling for Beskæftigelseslovens målgruppe 2.3. men også 2.2, 2.4, 2.6 og 2.10. Den ledige stilling er placeret i Integrationsteamet, der understøtter udviklingen af arbejdsevnen for personer, der efter integrationsperioden ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, og ditto for indvandrere, der ikke har været omf Arbejdsopgaver Job- og uddannelsesorienteret sagsbehandling inkl. dokumentation og registrering af indsatsen i jobcenterets IT-systemer. Mange samtaler gennemføres med tolk. I samarbejde med borgeren at iværksætte relevante tilbud og fastsætte delmål og mål for indsatsen Koordinerende sagsbehandler i samarbejdsrelationer med interne og eksterne
Lærer til Ådalsskolen
Taps Skole
Syd- og Sønderjylland
Arbejdssted: ÅdalsskolenArbejdstid: 37 timerAnsættelsestidspunkt: 1. oktober 2016 og gerne førDa en af vores dygtige lærere har fået job på en anden Koldingskole, søger vi derfor en ligeså dygtig lærer til udskolingen med kompetencer indenfor matematik, idræt og gerne et af naturfagene (geografi, biologi, fysik/kemi).Ådalsskolen er en nystartet skole for normaltbegavede elever med diagnose indenfor autismespektret.Skolen er kommet til verdenen efter en fusion mellem Grønnebakken - der havde et skoletilbud for eleverne fra 0.-5. klasse og Taps Skole der havde skoletilbuddet fra 6.-10. klasse. Skolen vil pr. 1/8 2016 have ca. 100 elever. På skolen sætter vi en ære i at have et godt arbejdsmiljø for skolens ans Vi har en skole, som den enkelte
Fysio-/ergoterapeutisk barselsvikar til PPR-arbejde og forebyggende konsultativ indsats
Børne- og Familieservice
Syd- og Sønderjylland
Barselsvikariat 30 timer ugentligt til Rådgivningsteam Syd fra den 1. september 2016 eller snarest. Vi søger en fysio-/ergoterapeut, der kan indgå i Rådgivningsteam Syd bestående af pædagogisk konsulent, sundhedsplejerske, specialpædagogisk konsulent, socialrådgiver, psykologer og familiekonsulent. I alt 10 tværfaglige kollegaer. Rådgivningsteam Syd er en decentral enhed, der arbejder tæt sammen med dagtilbud og skoler. Der er i alt 4 Rådgivingsteams i Haderslev Kommune, der tilrettelægger de nødvendige indsatser overfor børn, unge og deres familier. Vi er 4 børnefysioterapeuter i de Rådgivende teams, en i hvert team. Arbejdsopgaverne omfDu skal være udadvendt og opsøgende. Du skal kunne arbejde struktureret og målrettet både selvstændigt og
Psykolog til PPR-arbejde og forebyggende konsultativ indsats
Børne- og Familieservice
Syd- og Sønderjylland
I forbindelse med en opnormering på Børne- og Familieområdet, har vi fået mulighed for at ansætte en psykolog mere i Det Rådgivende Team i Syd. De Rådgivende Team er en decentral enhed, der tilbyder pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning til børn, unge og forældre samt dagtilbud og skoler. Der er i alt 3 distrikter, og hvert distrikt har et tværfagligt team, hvor psykologer i samarbejde med andre faggrupper i teamet bl.a. tilrettelægger de nødvendige indsatser overfor børn, unge og deres familier. Du kan læse mere på www.haderslev.dk omkring Haderslevreformen og distriktsopdelingen og få et indblik i vores børnesyn og helhedstænkning. Vi søger en psykolog, der har lyst og interesse i at indgå i vores spændende og nytænkende team bestående
Lærer til specialskolen Moltrup Skole
Moltrup Skole
Syd- og Sønderjylland
Moltrup Skole søger en lærer i 37 timer ugentligt fra den 1. september 2016 eller snarest derefter.Du bliver medlem af et team på 4 medarbejdere, som varetager alle undervisningsopgaver mv. omkring de 9 10 elever i alderen 10 14 år. Vi søger en medarbejder som: Kan varetage undervisningen i dansk, engelsk og drengeidræt/svømning Eventuelt har interesse for at arbejde med friluftsliv, dyrehold Har erfaring i arbejdet med udsa. dyrehold, musik, skak, madlavning, og hvor du vil have mulighed for at bidrage ind i eksisterende eller nye miljøer Gode kontorfaciliteter, egen arbejdsplads, computer, iPad mv. Moltrup Skole er beliggende i naturskønne omgivelser 5 km. nordvest for Haderslev by i landsbyen Moltrup. Vi har gode rammer såvel indendørs som
Dagplejer i Gram by
Dagplejen
Syd- og Sønderjylland
Pr. 1. august 2016 søger vi en dagplejer, som bor i Gram by. Vi søger en dagplejer til en fast stilling i området. Vi forventer: at du er fleksibel/har et godt overblik/er rummelig at du kan acceptere, at din hverdag ikke er forudsigelig at du kan rumme og samarbejde med mange forskellige (børn, forældre, kolleger) at du er positiv og har en anerkendende tilgang til børn og voksne at du er bosiddende i Gram by at du og dit hjem kan godkendes til dagpleje. Vi kan tilbyde dig et spændende job med nye spændende udfordringer i hverdagen. Der indhentes børne- og straffe Få flere oplysninger på telefon 74 34 11 48 eller 20 34 73 18, hvor ansøgningsskema også kan rekvireres eller via dette link:http://www.haderslev.dk/files/12697/ansoegningsskemasomdagplejer.pdf
Barselsvikar for socialrådgiver til spændende job i Handicap og Psykiatri (børnehandicapområdet)
Handicap og Psykiatri
Syd- og Sønderjylland
Myndighedsafdelingen søger en socialrådgiver/socialformidler til et barselsvikariat i børnehandicapteamet på 37 timer fra 15. oktober 2016 eller snarest herefter. Hvad er jobindholdet:Du skal primært løse administrative myndighedsopgaver omkring lette handicapsager (bevilling af merudgifter jf. SEL 41 og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL 42, i sager med børn og unge med kroniske og langvarige lidelser/sygdomme). Derudover skal du foretage målgruppevurderinger i nye sager (indhente oplysninger og foretage målgruppevurdering sammen med teamet). Endelig skal du varetage myndighedsarbejdet i et mindre antal lettere almindelige børnehandicapsager (sager med foranstaltninger efter SEL 52), hvor der er behov for støtte, for at kunne
Socialrådgiver til spændende job i Handicap og Psykiatri (børnehandicapområdet)
Handicap og Psykiatri
Syd- og Sønderjylland
Myndighedsafdelingen søger en socialrådgiver/socialformidler til børnehandicapteamet på 37 timer fra 1. oktober 2016 eller tidligere, hvis muligt. Hvad er jobindholdet:Du skal primært løse myndighedsopgaver omkring børn og unge med en psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at der er behov for støtte, for at kunne fungere i hverdagen. Vi oplever en stigende del af vores målgruppe har psykiske udfordringer, hvorfor vi søger efter en medarbejder, der kan fokusere på det ungdomspsykiatriske område. Vi ønsker på den måde at sætte mere målrettet ind og højne vores indsatser på området. Dine opgaver vil være råd og vejledning, afklaring af behov, træffe afgørelse om visitation til og iværksættelse af den rette hjælpeforanstaltning jf. Serviceloven
Socialrådgiver/socialformidler til tværfaglig indsats
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
Jobcenteret søger 1 beskæftigelsessagsbehandler/koordinerende sagsbehandler til tværfaglig indsats, jobafklaringsforløb. Stillingen ønskes besat snarest mulig. Vi er en velfungerende gruppe, som sætter faglighed, fællesskab, menneskelig forståelse og ansvar meget højt. Vi har en åben og uformel omgangstone, ligesom vi har et godt kollegialt netværk. Vi afholder ugentlige gruppemøder hvor den faglige koordinator deltager, og hvor vi giver hinanden personlig og faglig sparring til arbejdet. I de første 2 måneder får du tilknyttet en mentor, som er en af dine kolleger. Arbejdsområde: I tæt samarbejde med borgeren, at motivere til fokusering på ressourcer, og ved hjælp af en tværfaglig indsats, at få borgeren tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet
Socialrådgiver til spændende job i Handicap og Psykiatri (psykiatriområdet)
Handicap og Psykiatri
Syd- og Sønderjylland
Myndighedsafdelingen søger en socialrådgiver/socialformidler på 37 timer pr. uge fra 1. oktober 2016 eller snarest herefter. Hvad er jobindholdet:Du skal løse opgaver (sagsbehandling/visitation) omkring borgere over 18 år med sindslidelser, der har medført en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, som betyder, at der er behov for kompensation for at kunne fungere i hverdagen. Dine opgaver overfor disse borgere er råd og vejledning, afklaring af behov for visitation til og iværksættelse af hjælpeforanstaltninger jf. Serviceloven. Vi forventer, at: Du har interesse for og lyst til at arbejde med voksne borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Det er en fordel, hvis du har erfaring indenfor området Du har viden om og har lyst til at arbejde med
Socialformidler/socialrådgiver til sygedagpenge
Jobcenter
Syd- og Sønderjylland
Jobcenteret søger en beskæftigelsessagsbehandler til fast fuldtidsstilling i sygedagpengeafdelingen. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi er en velfungerende gruppe, som sætter faglighed, fællesskab, menneskelig forståelse og ansvar meget højt. Vi har en åben og uformel omgangstone, ligesom vi har godt kollegialt netværk. Vi afholder ugentlige gruppemøder, hvor den faglige koordinator deltager, og hvor vi giver hinanden personlig og faglig sparring til arbejdet. I de første 2 måneder får du tilknyttet en mentor, som er en af dine kolleger. Arbejdsområde: Opfølgning på længerevarende sygedagpengesager Du får ansvar for egen sagsstamme Personlige og telefoniske opfølgningssamtaler Træffe afgørelser jævnfør sygedagpengeloven og indstille
Optikstuderende for 2. praktikperiode - December 2016
Louis Nielsen
Nordjylland
Louis Nielsen søger ambitiøse, kundeglade og servicemindede optikstuderende til vores butikker for kommende 2. praktikperiode med start december 2016. Hvis du indgår praktikaftale med Louis Nielsen inden 15. september, får du en gratis VIP studietur til den største internationale kliniske konference i England? til oktober. Læs mere herom nederst på siden. Ved at benytte linket på denne side, kan du sende din Under ansøgningsprocessen bliver du derfor bedt om at angive, hvilke byer du søger til. Følgende butikker søger en optikstuderende til kommende 2. praktikperiode: Frederikshavn Grenaa Haderslev Horsens Ikast Odense C Randers Ribe Skalborg Thisted Varde Viborg Aalborg Hos Louis Nielsen ser vi det som vores fornemmeste opgave, at sikre dig
Pædagog til Grønnebakken daginstitution, Starup, kultur- og naturtema
Grønnebakken
Syd- og Sønderjylland
Den integrerede daginstitution Grønnebakken i Starup søger 1. august 2016 eller senere 1 pædagog på 32 timer til børnehaveafdelingen snarest. Vi foretrækker en pædagog med ICDP-uddannelse. Stillingen vil i en periode være på 36 timer, herefter bliver arbejdstiden justeret til 32 timer. Grønnebakken er en nyere daginstitution i Starup med 90 børn i alderen 0-6. Grønnebakken har 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.Huset er et AA energi hus - et lavenergi hus med særlig tanke på at anvende grønne energikilder. Vi har en lille vindmølle, der producerer strøm og et jordvarme anlæg opvarmer huset.Vi arbejder ud fra et særligt idegrundlag. Et idegrundlag med kultur og natur musisk kreativt og natur islæt som et bærende udgangspunkt for pædagogikken.
Hjælp søges til madlavning i Hulahoppen
Hulahoppen
Syd- og Sønderjylland
Til Hulahoppen, som er en 0-6 års institution, søger vi en person med relevant uddannelse (f.eks. køkkenassistent, økonoma, professionsbachelor i ernæring og sundhed eller kok).Du skal kunne stå for regnskab og egenkontrol.Vi søger en person som kan fremtrylle maden, stå for indkøb, lave madplaner, vejlede forældrene hvis behov opstår for det og som kan tage hensyn til de forskellige kulturer vi har. Det er en fordel hvis du har pædagogisk flair og kan møde børnene med anerkendelse og respekt.Du skal brænde for dit fag og have en ambitiøs og id rig tilgang til den daglige madlavning. Du har stor viden om børns ernæring og sundhed.Stillingen er på 32 timer pr. uge og ønskes besat 1. august 2016.Få flere oplysninger hos leder Britta Bonnichsen,
Social- og sundhedsassistenter til Plejedistrikt Povlsbjerg
Plejedistrikt Povlsbjerg
Syd- og Sønderjylland
Plejedistrikt Povlsbjerg (udekørende gruppe) søger 2 social- og sundhedsassistenter pr. 1. september 2016. 1 social- og sundhedsassistent fortrinsvis aftenvagt på 28 timer pr. uge samt 1 social- og sundhedsassistent fortrinsvis dagvagt på 33 timer pr. uge. Lønnen følger reglerne om Ny Løn. Få flere oplysninger hos distriktsleder Haidi Marcussen, telefon 74 34 67 83 bedst mellem 11.00-13.00. Send din ansøgning, CV og relevante bilag via knappen send ansøgning , senest søndag den 24. juli 2016. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30.
Social- og sundhedsassistenter til hjemmeplejen i Enghaven
Enghaven, distrikt 1+2
Syd- og Sønderjylland
Vi søger pr. 1. september 2016 eller snarest derefter, nye kolleger til Enghaven, det udekørende team.Vi søger en n Opgaverne vil være både på plejecentret og ude i borgernes egne hjem.Vi søger 2 kolleger i faste stillinger til dagvagt, 31 timer/uge. I det udekørende team.Det udekørende team dækker Rødding by, Lintrup, Hjerting, Sdr. Hygum og Skodborg, Københoved og Langetved.Vi søger nye kolleger, der arbejder med borgerens livskvalitet i centrum og som både kan arbejde selvstændigt og sammen med andre.Vi arbejder rehabiliterende, som betyder, at der altid er fokus på den enkelte borgers ressourcer og belastninger og at vi arbejder på, at støtte borgeren til at opnå størst mulig selvstændighed.Vi arbejder ud fra kommunens værdier, der betyder,
Lærere til Rødding Skole og Lintrup Børnecenter
Rødding Skole
Syd- og Sønderjylland
Rødding Skole og Lintrup Børnecenter har brug for 3 lærere fra det nye skoleårs begyndelse. Er du glad for at være lærer? Er du robust og tydelig? Kan du skabe gode relationer til børn og voksne? Er du dygtig og engageret? Er du parat til at arbejde med de opgaver og udfordringer folkeskolen er i? Kan du li en travl hverdag med dejlige børn, interesserede forældre og gode kolleger? Er du teamplayer? Hvis du kan sige ja til ovenstående, er det måske dig, der skal være vores nye kollega fra d. 1. august eller snarest derefter. Vi søger 2 lærere, der aktivt vil fortsætte arbejdet med at implementere folkeskolereformen og vurdering for læring, som alle skoler i Vejen skal arbejde efter. Vi er interesseret i ansøgere inden for følgende fagområder:
Skolepædagog til Christiansfeld Skole
Christiansfeld Skole
Syd- og Sønderjylland
SKOLEP DAGOG SØGES TIL SFOArbejdssted: Christiansfeld Skole og SFOArbejdstid: 37 timerAnsættelsestidspunkt: 1. oktober 2016I vores SFO og skole har vi et højt fagligt niveau. Vi arbejder med at udvikle det hele barn, være nærværende voksne og fremme børnenes sundhed. Christiansfeld Skole er en PALS skole og har derfor tydelige værdier for Ansvar, Hensyn og Respekt.I SFO en og på skolen forventes der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, der alle arbejder i årgangsteam. Da der skal løses opgaver som drengeidræt, bevægelse og AKT-opgaver, vil størstedelen af timerne i skoleåret 2016/17 ligge i skoletiden.Ud over opgaver i skoletiden, forekommer der opgaver i SFO. Der vil være enkelte morgenåbninger og lukkevagter, samt SFO opgaver om eftermiddagen
Dansklærer til Jels Skole
Jels Skole
Syd- og Sønderjylland
Dansklærer søges til Jels Skole vil du med på holdet? En af vores dygtige dansklærere har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi snarest en ny dygtig kollega til undervisning i dansk i overbygningen. Du må også gerne være optaget af andre skolefag, eksempelvis samfundsfag. På Jels Skole sikrer vi, at eleverne får et stort udbytte af undervisningen og en god skolegang. Eleverne på Jels Skole klarer sig godt, og vi vil blive endnu bedre. Som lærer på Jels Skole, vil du sammen med kollegerne i dit team og fagudvalg videreudvikle elevernes læring i dansk og øvrige fag på Jels Skole.Vores forventninger og dine arbejdsopgaver bliver: Du får en central position i dit team. Du har stor lyst til at udvikle fagene med digitalisering som et omdrejningspunkt.
Indsæt annonceoverskrift her
Børnehaven Troldblomst
Syd- og Sønderjylland
Arbejdssted: Børnehuset Troldblomst Birkevej 9a ChristiansfeldArbejdstid: Barselsvikariat for pædagog 30 timer ugentlig Ansættelsestidspunkt: 1 august 2016Hvad kan vi tilbyde :30 timer ugentlig i perioden 1-8-16 til 15-10-16 Funktioner: Pædagog til børnehavedelenKvalifikationer:Uddannet-Nærværende/ aktiv / anerkendende / fleksibel / kan tage ansvar og samarbejde/kan tåle udfordringer og selv udfordre, og arbejde musisk .Hvem er vi?Integreret kommunal institution med hjertet i Christiansfeld.Værdier:Pædagogisk synlighed, respekt og anerkendelseNysgerrighed og Ansvar og ansvarlighed.Løn:Efter gældende overenskomstNærmere oplysninger fås Ansøgningsfrist: --- 22-07-16Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffe
Sognepræst i Varnæs Pastorat
HADERSLEV STIFT
Syd- og Sønderjylland
Stillingen som sognepræst i Varnæs Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 15. oktober 2016. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der knyttes en særlig stiftsfunktion til stillingen, som i en 3-årig periode består i at have fokus på "Kirken på Landet". Kirken på landet skal i de kommende år bringes i spil på en ny måde, der både fastholder kirkelig identitet og forholder sig tæt til lokale muligheder og behov. Funktionen udgør 25 % af den samlede stilling. Efter periodens udløb vil der kunne lægges et andet pastoralteologisk fokus i stillingen. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsans Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med
Kok/køkkenmedarbejder
Cafe Kridt Haderslev
Syd- og Sønderjylland
Kok eller køkkenmedarbejder søges til vores cafe i Haderslev. Som person er du udadvendt - optimistisk og glad af natur. Du kan lide at have travlt - og have mange bolde i luften. Du er har erfaring fra branchen - du har kendskab til varebestillinger, egenkontroller, vagtplaner og du er stolt af dit erhverv og vil sætte en dyd i det perfekte køkken. Jobbet er fuld tid - både dag, aften og weekender. Du er fleksibel og elsker at være på.
Kørselsleder
Torben Clausen
Hele landet
I en stilling som kørselsleder og med direkte reference til direktøren får du det overordnede ansvar for udvikling, drift og økonomi i transportafdelingen. Afdelingen er i dag velkørende, og der er en god belægning af kapaciteten. Alligevel vurderes det, at muligheden for yderligere vækst og udnyttelsen af synergier til virksomhedens andre forretningsområder er til stede. Som kørselsleder får du det personalemæssige ansvar for 7 dygtige og erfarne medarbejdere samt ansvaret for den daglige drift og yderligere udvikling. Opgaverne som kørselsleder vil omhandle tilbudsberegning, daglig drift og generel koordinering af ressourcer og opgaver. En væsentlig opgave i den forbindelse er at få samarbejdet og disponeringen af materiel og mandskab til
Sognepræst i Holbøl Pastorat
HADERSLEV STIFT
Syd- og Sønderjylland
Stillingen som sognepræst i Holbøl Pastorat i Haderslev Stift er ledig til besættelse fra den 1. oktober 2016. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er til stillingen knyttet en bistandsforpligtigelse på 25 % til Bov sogn. Der vil blive udarbejdet et regulativ for stillingen. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsans Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb på kr. 43.000 årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012). Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten,
Dygtig engageret kok søges til restaurant i Haderslev
Damende
Syd- og Sønderjylland
Restaurant Damende i Haderslev søger kok til fuldtids eller deltidsstilling. Vi har lynende travlt, og står og mangler en kok pr. 01.07.2016 Vores koncept bygger på gode friske råvarer, tilberedt med respekt og sans for smag og præsentation. Vi tilbyder vores gæster alt inden for selskaber, ala carte og mindre konferencer. Vi forventer at du: • Er faguddannet kok • Har lyst og ambitioner til at skabe en gastronomisk oplevelse • Er indstillet på at arbejde weekend og aften • Kan arbejde selvstændigt • Er indforstået med at vi er en sæsonvirksomhed • Gerne vil holde fri hver mandag og tirsdag • Kan holde hovedet koldt, selv når det går stærkt Vi tilbyder: • En stilling i en nystartet virksomhed, hvor kun
6 Tjenerstillinger til Blank Angus Burgerbar i Haderslev
BLACKANGUSDK APS
Syd- og Sønderjylland
Nystartet burgerbar - Black Angus, søger tjenere til omgående tiltrædelse. Vi søger 2 tjenere til fuldtids stillinger på 37 timer, samt 4 tjenere til deltids stillinger på 20 - 30 timer pr. uge. Vi søger medarbejdere som vil være med til at give vore gæster en oplevelse ved at besøge Black Angus Burgerbar. Om du er en erfaren tjener eller bare har lysten til at arbejde som tjener, så høre vi gerne fra dig via vores mail. Det er vigtigt for os, at du er stabil, smilende, udadvendt samt en teamplayer. Send din ansøgning og CV til os på mail: blackangus6100@gmail.com vi holder løbende jobsamtaler med kandidater, så send hellere din ansøgning i dag, frem for vente til i morgen.
Uddannet frisør søges til salon i Haderslev
Bispebroens Frisør v/Søren Grove Ullrich
Syd- og Sønderjylland
Sørens Modesalon søger frisør til ansættelse hurtigst muligt. Krav: • At du er uddannet frisør svend (4 årig) Vi tilbyder: • Fast ansættelse • 37 timer ugentlig Skulle ovenstående have din interesse, så send en kort ansøgning vedhæftet dit CV dk tlf.. 24401951 Ansættelse hurtigst mulig, vi venter gerne efter den rigtige. Annoncen lukkes ned, når rette kandidat er fundet. Se mere på: www.sorensmodesalon.dk
Vejleder med fokus på virksomheder
VUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Jobbetegnelse Vejleder Enhed Haderslev Vi søger VUC Syd søger en dynamisk og udadvendt vejleder til vores afdeling i Haderslev. Vi er på jagt efter en teamplayer, der brænder for at hjælpe virksomheder til vækst gennem opgradering af deres medarbejderes vidensniveau. På VUC Syd ved vi, at fremtiden er mobil, fleksibel og fyldt med teknologi. Derfor underviser vi udelukkende med iPads, som vores kursister har til rådighed i al den tid, de studerer hos os. Vi er pionerer på vores felt, så du skal kunne trives i en dynamisk og udviklingsorienteret hverdag, hvor ikke to dage er ens. Du kommer til at indgå i et inspirerende team bestående af vejledere og studiesekretærer og vil arbejde tæt
Vil du være med til at hæve overliggeren for undervisning på hf?
VUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Jobbetegnelse Hf underviser Kontaktperson Susanne Fricke Enhed Haderslev Vi søger VUC Syd søger nye undervisere til vores hf-uddannelser i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Er du klar til at tænke nyt, og vil du sammen med os prioritere udvikling som en naturlig del af din undervisning? På VUC Syd ved vi, at den fremtid, vores kursister er en del af, er mobil, fleksibel og fyldt med teknologi. Derfor udleverer vi iPads til alle vores kursister, som de har til rådighed i al den tid, de studerer hos os. Når undervisningen foregår digitalt, stiller det krav til underviserne om at være åbne for nytænkning og nye undervisningsformer. Men det er en spændende udfordring i en hverdag,
VUC Syd søger en controller
VUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Jobbetegnelse Controller Enhed Haderslev Vi søger VUC Syd søger snarest en controller til en nyoprettet fuldtidsstilling i den centrale administration. Vi tilbyder Som controller får du bl.a. ansvar for vedligeholdelse af de interne kontroller og forretningsgange på økonomi- og regnskabsområdet samt udarbejdelse af økonomiske analyser og forecasts. Du arbejder selvstændigt og struktureret, har udpræget flair for tal kombineret med stærke analytiske evner og gerne en revisoruddannelse, eller anden tilsvarende økonomisk baggrund. Controlleren refererer organisatorisk til vicedirektøren for økonomi, administration og teknik, Hans Juhl. Vi forventer Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være:
VUC Syd søger en HR-konsulent
VUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Jobbetegnelse HR-konsulent Enhed Haderslev Vi søger VUC Syd søger snarest en HR-konsulent. Stillingen, der er en fuldtidsstilling, er placeret i den centrale administration i en HR-funktion med løn- og personaleadministration. Vi tilbyder Som HR- konsulent vil dine fokusområder bl.a. være at tilrettelægge og gennemføre evaluering og kvalitetsmålinger i organisationen samt organisationsudvikling gennem kontinuerlige Lean-processer. Du har erfaring med gennemførelse af Lean-processer, har gode analytiske evner og en struktureret tilgang til opgaverne. Du har gerne en uddannelse som cand.merc. eller lignende, og du er stærk til mundtlig og skriftlig kommunikation. HR-konsulenten refererer organisatorisk
VUC Syd søger kvalitetskonsulent
VUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Jobbetegnelse Kvalitetskonsulent Enhed Haderslev Vi søger Vil du være med til føre kursisterne på VUC Syd sikkert mod deres mål? Har du ambitioner på deres vegne? Det er VUC Syds klare mål, at alle vores kursister skal gennemføre deres uddannelse, med så gode resultater, de kan opnå. Derfor arbejder vi målrettet med fastholdelse ved at fokusere på kursisternes læring og udvikle deres studiekompetencer. For at understøtte arbejdet med at højne gennemførelse og styrke kursisternes eksamensresultater søger vi en kvalitetskonsulent, der i samarbejde med ledelsen og underviserne på VUC Syd kan være med til at videreudvikle undervisningspraksis. Vi tilbyder I
Manual warehouse work
Ramsdal Profil Match A/S
Syd- og Sønderjylland
For our customer in Haderslev, Ramsdal Profil Match is looking for warehouse workers to help out in their busy warehouse. Our customer is a leading company in the distribution of goods to companies all over Denmark every day. They offer complete and individual logistics and warehouse solutions. They value their customers highly and take pride in delivering on time and making sure that all their work is of the highest quality. They believe in the importance of a great work environment and they trust and respect their employees. The work You will be emptying containers by hand, moving different sized items from the containers, splitting them up on to pallets and preparing them for shipment. This means that you will be standing up most of the day
VUC Syd søger lærere til almen voksenuddannelse på alle afdelinger
VUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Jobbetegnelse Avu-lærere Kontaktperson Susanne Fricke Enhed Haderslev Vi søger Har du mod på at undervise et sted, der ikke bare ligner en anderledes skole - men som virkelig er det? Har du lyst til at undervise kursister, der stiller krav - men som også giver rigtig meget igen? Lige nu søger vi særligt undervisere i fagene: matematikdansk som andetsprogdanskengelskKan du undervise i ovenstående fag - eventuelt i kombination med andre fag - så modtager vi gerne din ansøgning. Vi tilbyder På VUC Syd ved vi, at den fremtid, vores kursister er en del af, er mobil, fleksibel og spækket med teknologi. Derfor udleverer vi iPads til alle vores kursister, som de har til rådighed i al den tid, de
Organist søges til barselsvikariat på 34 timer pr. uge
Kirke og Sognehus
Syd- og Sønderjylland
En stilling som barselsvikar for den ene af organisterne ved Gl. Haderslev Kirke ønskes besat i perioden 19/9 2016 - 31/08 2017 med mulighed for forlængelse. Organisten skal varetage følgende opgaver: - Spille til højmesser og andre tjenester hver anden weekend. - Spille til kirkelige handlinger og øvrige tjenester i ugens løb. - Lede kirkens børnekor og spirekor. - Være en del af konfirmandforberedelsen for udviklingshæmmede. - Babysalmesang. - Musikalsk legestue. - Skole/kirkesamarbejde med den nærliggende folkeskole. Vi ønsker en organist som: - Er engageret og som både kan spille orgel og klaver. - Har lyst og evne til at lede 2 af vores kor, nemlig spirekor og børnekor. - Er fleksibel og ansvarlig i forhold til kirkens øvrige medarbejdere.
Kørelærer
LISBETHS KØRESKOLE ApS
Syd- og Sønderjylland
Jobprofil Du planlægger selv din kørsel i samarbejde med eleverne, samt deltager i turnusordning omkring den ugentlige teoriundervisning. Ansøgerprofil Vi forventer at du... - Har uddannelse som kørelærer til minimum kategori B - Er flexibel i forhold til arbejdsopgaver og tid, samt kan arbejde selvstændigt. - Har lyst til at arbejde med mennesker Løn og ansættelsesforhold Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejdsmiljø i en af landets største køreskoler. Løn 170 kr. pr. time + feriepenge. (+20 kr. for MC eller + 10 for BE) Mulighed for fordelagtig bonus. Undervisningssted Vi mangler primært kørelærer til vores afdeling i Haderslev Tiltrædelse Snarest eller efter aftale dk Ansøgningen skal sendes til lisbeth@lisbeth.dk
Chauffør, persontransport
SAFENCARE ApS
Syd- og Sønderjylland
SafeNcare ApS søger chauffør som er fleksibel, selvstændig og serviceorienteret i Haderslev. Med tiltrædelse omgående dermed skal man være indstillet på at arbejde hver anden weekend. Kørsel med syge og handicappede passagerer for midttrafik/flextrafik. Jobbet er en fuldtidsstilling. Absolutte betingelser for henvendelse: Man har taxaerhverv, personbil erhverv og/eller buserhvervskørkort med kode 450 BAB kursus (befordring af bevægelseshæmmede) Opdateret relateret førstehjælpsbevis (max 3 år gammel) Vi forventer at du er mødestabil, ansvarsbevidst, serviceminded, positiv og glad, loyal og fleksibel. Du skal kunne tale, læse og forstå dansk. Straffe Såfremt du ikke hører fra os inden d. 1 august 2016, er stillingen besat til anden side. Ansøgningen
Erfaren lagermedarbejder søges
KØNIG KURER OG TRANSPORT A/S
Syd- og Sønderjylland
Kønig kurer & transport A/S søger en lagermedarbejder til aften/nat hold. Siden opstarten i 1993 har vi beskæftiget os med kurértransport. I 2008 var tiden moden til udvidelse af forretningsområdet, som i dag omf Transport til tiden og kunden i fokus er altid udgangspunktet hos König Kurér & Transport A/S. Vi er inde i en rivende udvikling, hvorfor vi søger nye medarbejdere til varigt arbejde. Vi søger en stabil lager medarbejder til tiltrældelse snarest muligt. Kvalifikationer: -Tidligere erfaring med lagerarbejde -Truckcertifikat -Kørekort B+C ( Gerne CE, men ikke et krav ) Arbejdstid: -Søndag 16.00 - Slut -Mandag - Torsdag - 19.30 - Slut Løn: 157,00 pr. time Arbejdssted: Langkær, 6100 Haderslev. Såfremt du ønsker at søge stillingen, skal
Rengøringsassistent
LANDBRUGSVIKARSYD ApS
Hele landet, Syd- og Sønderjylland
Vi søger rengøringsassistenter til hele Sydjylland, f.eks. Aabenraa, Tønder, Gram, Haderslev, mm. Til hovedsaglig hovedrengøring og rengøring af fraflytningslejligheder og når der ellers er brug for ekstra hænder. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med rengøring og hvis du kan arbejde hele sommerperioden. Vi kan ikke garantere et fast timetal, men for den rette vil det være mulighed for varigt arbejde. Du skal selv have bil til rådighed! Vi forventer at du er: - Ansvarsfuld - Selvstændig - Flexibel - Serviceminded - Kan arbejde under pres Vi holder løbende ansættelsessamtaler - så søg nu!
Butiksassistent
Lidl Danmark K/S Administration
Syd- og Sønderjylland
Butiksassistent - 25 timer om ugen - Haderslev Vil du arbejde på en dynamisk arbejdsplads med højt humør, stærk holdånd og fart over feltet? Vil du have en masse gode og engagerede kollegaer? Vil du være med til at gøre en positiv forskel for vores kunder ved at give dem en fantastisk indkøbsoplevelse? Så er du havnet det helt rigtige sted! Hos os bliver du en del af en stærk medarbejderkultur og et fællesskab, hvor alle tager ansvar og gør hinanden bedre. Vi har fokus på vores fælles mål: At blive danskernes fortrukne indkøbssted, samtidig med, at det hos os også skal være sjovt at komme på arbejde - hver dag! Vi gør os derfor umage for at skabe den bedste arbejdsplads. Om jobbet: Servicere vores kunder så de får en indkøbsoplevelse ud over
Butiksassistent
Lidl Danmark K/S Administration
Syd- og Sønderjylland
Butiksassistent - 30 timer om ugen - Haderslev Vil du arbejde på en dynamisk arbejdsplads med højt humør, stærk holdånd og fart over feltet? Vil du have en masse gode og engagerede kollegaer? Vil du være med til at gøre en positiv forskel for vores kunder ved at give dem en fantastisk indkøbsoplevelse? Så er du havnet det helt rigtige sted! Hos os bliver du en del af en stærk medarbejderkultur og et fællesskab, hvor alle tager ansvar og gør hinanden bedre. Vi har fokus på vores fælles mål: At blive danskernes fortrukne indkøbssted, samtidig med, at det hos os også skal være sjovt at komme på arbejde - hver dag! Vi gør os derfor umage for at skabe den bedste arbejdsplads. Om jobbet: Servicere vores kunder så de får en indkøbsoplevelse ud over
Ungarbejder
LIDL Danmark
Syd- og Sønderjylland
Ungarbejder - 8 timer om ugen - Haderslev Vil du arbejde på en dynamisk arbejdsplads med højt humør, stærk holdånd og fart over feltet? Vil du have en masse gode og engagerede kollegaer? Vil du være med til at gøre en positiv forskel ved at give vores kunder en fantastisk indkøbsoplevelse? Så er du havnet det helt rigtige sted! Hos os bliver du en del af en stærk medarbejderkultur og et fællesskab, hvor alle tager ansvar og gør hinanden bedre. Vi har fokus på vores fælles mål: At blive danskernes fortrukne indkøbssted, samtidig med, at det hos os også skal være sjovt at komme på arbejde - hver dag! Vi gør os derfor umage for at skabe den bedste arbejdsplads. Der forefindes overenskomst der dækker ungarbejdere. Om jobbet * Servicere vores kunder
Produktionsmedarbejder
Medarbejderne ApS
Syd- og Sønderjylland
Er du vores nye unge og friske medarbejder? Vi søger en produktionsmedarbejder for en virksomhed i Haderslev Kommune. Du skal have følgende kvalifikationer: Være lærenem og vaks Være fliksibel på arbejdetider Være yderst stabil, én vi kan regne medBesidde et godt humørKunne bevare overblikketKunne læse, skrive og tale danskVære i fysisk god form, da det går stærkt Er du motiveret for dette jobbet, send dit CV med mærket produktionsmedarbejder til Kolding til job1@medarbejderne.dk. Evt. indkaldelse til samtale vil ske løbende og pr. telefon, og samtalerne foregår på vores kontor i Vejen. Medarbejderne ApS er et veldrevet rekrutteringsfirma, som med baggrund i en sund forretningsfilosofi og høj etisk standard er inde i en god og kontrolleret vækst.
Butiksassistent
Aaskov Modetøj A/S
Syd- og Sønderjylland
DYGTIG EKSPEDIENT SØGES til vores butik i Sønderborg VI HAR TRAVLT... Er du en god sælger med nogle års butikserfaring, og kan du give kunderne god service og vejledning, så har vi jobbet til dig. Du må gerne være brancheuddannet eller have kendskab til lignende butiksarbejde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, og i at have gode medarbejdere. Deltidsarbejde efter ønske. Løn efter kvalifikationer. Send din ansøgning, vedlagt foto til: Aaskov Modetøj A/S Nørregade 14 6100 Haderslev eller mail til: Anette@Aaskov.dk Har du ikke hørt fra os senest 14 dage efter ansøgningsfristen, skal du betragte stillingen som besat til anden side.
Tømrer
JobTeam Kolding A/S
Syd- og Sønderjylland
Jobbeskrivelse: For kunde søger vi dygtige og erfarne tømrer i Kolding, Vejen, Haderslev området, der kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt. Primære arbejdsopgaver: Nybyg og renovering. Faglige kvalifikationer: Du er faglært tømrer og har praktisk erfaring. Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne. Personlige kvalifikationer: Du skal have en god fysik. Du skal være mødestabil. Du skal kunne arbejde selvstændigt, såvel som i teams. Du giver gerne dine kollegaer en ekstra hånd. Særlige forhold: Der holdes løbende samtaler, så ansøg hurtigst muligt For at ansøge skal du sende dit CV, ansøgning og evt. kurser/beviser til pebo@jobteam.dk mrk. "Tømrer"
Elektriker
JobTeam Kolding A/S
Syd- og Sønderjylland
Jobbeskrivelse: For kunde søger vi dygtige og erfarne elektrikere i Kolding, Vejen, Haderslev området, der kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt. Primære arbejdsopgaver: Nybyg og renovering Faglige kvalifikationer: Du er faglært elektriker og har praktisk erfaring. Du er selvkørende og tager aktivt del i arbejdsopgaverne. Personlige kvalifikationer:Du skal have en god fysikDu skal være mødestabilDu skal kunne arbejde selvstændigt, såvel som i teamsDu giver gerne dine kollegaer en ekstra hånd Særlige forhold: Der holdes løbende samtaler, så ansøg hurtigst muligt For at ansøge skal du sende dit CV, ansøgning og evt. kurser/beviser til pebo@jobteam.dk mrk. "Elektriker"
Banner

Ofir banner

Nyheder fra job-i-haderslev.dk


Ofir banner