Job i Haderslev

Søger du efter job i Haderslev, så er du landet det helt rette sted. Job-i-haderslev.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk og andre samarbejdspartnere, så du kun skal lede ét sted efter dit nye arbejde. På siden dækker vi alle jobtyper og alle brancher, både i det offentlige og det private jobmarked, så der er også et job til dig.

Du kan desuden abonnere på en jobagent. Så afsender vi automatisk en mail til dig, når der kommer nye ledige stillinger i dit nærområde. Husk, at du også kan bruge vores radius-søgning til at afgrænse eller udvide din søgning alt efter, hvor langt du er indstillet på at rejse, til og fra dit arbejde. Du finder denne feature nederst til venstre på søgeresultatet.

Ofir ønsker dig held og lykke med din jagt på nyt job!

SE ALLE LEDIGE JOB HERVis kun fra: Storkøbenhavn  -  Østjylland  -  Syd- og Sønderjylland  -  Nordjylland  -  Fyn  -  Vestjylland  -  Midtjylland  -  Nordsjælland  -  Vestsjælland  -  Midtsjælland  -  Sydsjælland inkl. Møn  -  Lolland & Falster  -  Sydfynske øer  -  Bornholm og Ertholmene  -  Himmerland  -  Vis alle jobs
Ergoterapeut til KompetenceCenter Haderslev
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Ergoterapeut til KompetenceCenter Haderslev KompetenceCenter Haderslev søger, med tiltrædelse hurtigst muligt, en ergoterapeut til et barselsvikariat 37 timer ugentlig. KompetenceCenter Haderslev KompetenceCenter Haderslev er et kommunalt og moderne udviklingsorienteret aktiveringscenter med ca. 70 medarbejdere. Vi udbyder aktivering af kandidater i alle forsørgelseskategorier, forsikrede og ikke forsikrede ledige, sygemeldte og personer på ledighedsydelse. Vi aktiverer borgere i faglige værksteder og udbyder forløb via kontraktforløb og afklaring. Vores formål er at opkvalificere kandidaterne fagligt og personligt og derved hjælpe dem med at bane vejen til job eller uddannelse. Jobafklaring Jobafklaring en del af KompetenceCenter Haderslev.
Sommerferieafløsere til Dagscentrene i Haderslev Kommune
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Sommerferieafløsere til Dagcentrene i Haderslev Kommune Dagcentrene i Haderslev Kommune søger sommerferieafløsere, til varetagelse af dagvagter på hverdage, i Kommunens 4 dagcentre. Dagcentrene er beliggende i Haderslev og Vojens. Vi søger faglærte og ufaglærte afløsere, som har mulighed for afløsning, af forskellig varighed, i perioden uge 26 - 35. Dagcentrene udfører dagligt aktiviteter der styrker borgerne fysisk, psykisk og socialt. Vi igangsætter aktiviteter, som udnytter og bevarer borgernes ressourcer, samtidig med at vi yder pleje og omsorg for den enkelte borger. Vi benytter os af vores faglighed, i arbejdet med og omkring borgeren, hvor et godt humør og medmenneskelighed er i højsæde. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Teknisk serviceleder til Haderslev Ungdomsskole
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Teknisk serviceleder til Haderslev Ungdomsskole Haderslev Ungdomsskole søger ny teknisk serviceleder pr. 1. juni 2014 eller snarest derefter. Arbejdsstedet er bygningskomplekset på Christiansfeldvej 6-14, der indeholder en lang række funktioner såsom børnehaver, kommunale rådgivninger, 10. kl. skole, ungdomsskole, ungdomsklubber, ssp og goti, erhvervsgrunduddannelse egu, alternative skoletilbud. Desuden driver ungdomsskolen decentralt virksomhed på ca. 20 adresser i kommunen. Arbejdet som serviceleder drejer sig primært om vedligehold og drift af bygningsmassen med graduerede driftsaftaler med de forskellige institutionsenheder. Bygningsmassen er af ældre dato, men med sund nyrenoveret klimaskærm og solid indre vedligeholdelsesstandard. Vi søger
Socialrådgiver/socialformidler til ungeteamet i Jobcenter Haderslev
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Socialrådgiver/socialformidler til ungeteamet i Jobcenter Haderslev Én af vores sagsbehandlere i ungeteamet har fået nyt job i Kolding. Jobcenter Haderslev søger derfor hans afløser. Vi har brug for en engageret, kreativ og fagligt bredt funderet socialrådgiver/socialformidler, som kan møde de unge i øjenhøjde og guide dem sikkert igennem til det rette uddannelses- eller aktivitetsvalg. Der er tale om en fast stilling, 37 timer ugentligt og med tiltrædelse den 1. maj 2014 eller snarest muligt derefter. Placeringen er i afdelingen Jobklar, ungeteamet, der varetager hele ungeindsatsen i Jobcenter Haderslev. Teamet tæller 10 sagsbehandlere og en faglig koordinator. Teamets målgruppe er såvel åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate som aktivitetsparate
IT konsulent til dagtilbudsområdet
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
IT konsulent til dagtilbudsområdet Haderslev kommune har udarbejdet en IT strategi, og i den forbindelse oprettes nu en stilling som IT konsulent på dagtilbudsområdet. IT konsulentens hovedopgave vil være at implementere IT strategien indenfor dagtilbudsområdet, understøttelse af og support i forhold til nye og eksisterende IT løsninger på området, uddannelse af personale og fortsat udvikling af IT på dagtilbudsområdet i Haderslev kommune. IT strategien fokuserer på at udvikle børns digitale læring og dannelse, forstået som normer, spilleregler og redskaber, som børn skal tilegne sig, for at handle i den digitaliserede verden. Alle børn i Haderslev kommunes dagtilbud skal opleve, at digitale læremidler er en nødvendig, velfungerende og integreret
Pedelmedhjælper til Kommunale Ejendomme
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Pedelmedhjælper til Kommunale Ejendomme Kommunale Ejendomme under Teknik og Miljø i Haderslev Kommune, søger en ny medarbejder. Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2014. Arbejdet foregår på kommunens administrationsbygninger rundt om i kommunen. Mødested er i Haderslev. Pedelkorpset på kommunens administrationsbygninger består af 7 medarbejdere der sammen bl.a. udfører følgende arbejdsopgaver: Vedligehold af bygninger og udenoms arealer Affaldshåndtering og posthåndtering Mindre reparations- og flytteopgaver Almindeligt forekommende pedelopgaver. Vi søger: En stabil medarbejder, gerne med en håndværksmæssig uddannelse som elektriker eller lign. Du er: Robust og har humor Udadvendt og fleksibel Serviceminded
Fysio- eller ergoterapeuter til Pleje og Træning
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Fysio- eller ergoterapeuter til Pleje og Træning Til Voksen og Sundhedsservice, Pleje Træning søges 4 fysio- eller ergoterapeuter, til at indgå i et team af fysio, ergoterapeuter og sosupersonale som varetager rehabilitering på Haderslev Kommunes plejecentre og hjemmeplejen. De 3 stillinger er på 30 timer ugentligt i perioden 1. maj 2014 - 31. december 2015. Den 4. stilling er et barselsvikariat på 30 timer ugentligt fra den 1. maj 2013 - 31. september 2014. Funktioner: Haderslev Kommune vægter i disse år at fremme borgerens ressourcer i forbindelse med dagligdags aktiviteter. Der er oprettet et team vedrørende rehabilitering på Haderslev Kommunes plejecentre og hjemmepleje, hvor der er fokus på hverdagsrehabilitering. Du skal blandt andet udarbejde
Ergoterapeut og medarbejder til Nybo Bo- og aktivitetstilbud
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Ergoterapeut og medarbejder til Nybo Bo- og aktivitetstilbud 2 stillinger på 30 timer er ledige ved NyBo Bo- og aktivitetstilbud. Haderslev kommunes Bo- og aktivitetstilbud for senhjerneskadede søger medarbejdere. Bo- og aktivitetstilbud NyBo, er et af Haderslev kommunes tilbud for senhjerneskadede. Bo- og aktivitetstilbud NyBo ligger i umiddelbar tilknytning til hinanden og er fysisk placeret på Kirkeallé i Gram. NyBo aktivitetstilbud søger Ergoterapeut på 30 timer med tiltrædelse senest 1. juni 2014. Aktivitetstilbuddet er normeret 15 fuldtidspladser (fordelt på 25-30 personer), for borgere i Haderslev kommune, mellem 18 og 65 år, som har følger af en erhvervet hjerneskade. Aktivitetstilbuddet tilbyder relevante samværsaktiviteter jf. Servicelovens
Teknisk udvikler til stamdata og organisation
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Teknisk udvikler til stamdata og organisation Haderslev Kommune arbejder målrettet med automatisering og digitalisering. En væsentlig forudsætning for at kunne automatisere og digitalisere er, at der arbejdes med kommunale stamdata. Haderslev Kommune har indtil flere systemer, som "føder" stamdata, f.eks.; lønsystemet, autorisationssystemet og Active Directory. Da flere systemer føder stamdata er det en udfordring at skabe integration til andre systemer, som trækker på stamdata, såvel som det er en udfordring, at sikre, at stamdata altid er korrekte. Derfor tilbyder vi en 2 årig projektansættelse til udvikling og implementering af et generisk system til opbevaring og formidling af stamdata. Stillingen er placeret i kommunens IT Digitaliseringsenhed,
Ferieafløsere til Kildebakken Plejecenter
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Ferieafløsere til Kildebakken Plejecenter I perioden 15. juni 2014 til den 15. august 2014 søges uddannede og ikke uddannede ferieafløsere til Kildebakken Plejecenter i Haderslev. Vi er: Et nyere plejecenter med 52 demensramte beboere Vi arbejder ud fra værdierne: dialog, samarbejde, tillid, troværdighed og trivsel. Du er: Ansvarsbevidst, selvstændig, fleksibel, engageret, kreativ og tålmodig Har evne til at omstille dig samt tage imod læring og vejledning Kan evne at arbejde i et dialogbaseret samarbejde med kolleger og ledelse Kan arbejde i alle vagter over et døgn Er psykisk robust. Få flere oplysninger hos plejecenterleder Vivian Vigsø, telefon 74 34 70 50 eller hos gruppeleder Kirsten Østergaard, telefon 74 34 70 61. Ansættelse er betinget
Økonomisk konsulent til Økonomi og Udbud
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Økonomisk konsulent til Økonomi og Udbud Den nyetablerede fælles økonomiafdeling, søger en medarbejder med interesse for de regler og love der gælder for regnskaber både i kommunalt og privat regi til gavn for såvel de decentrale brugere, som det centrale behov. Vi leder efter en kollega der med energi og engagement vil bidrage til at udvikle vores arbejdsplads og samtidig sætte et kvalitativt og personligt præg på opgaverne. Vi tilbyder en hverdag i tæt samarbejde med den administrative ledelse og et job med mange udviklingsmuligheder. Vi har en uformel omgangstone, har højt til loftet og plads til at indfri dine ambitioner. Vi tænker at du bl.a. har erfaring med økonomisystemet Prisme, kontoplanen i det autoriserede budget og regnskabsystem
Dagplejer i Bevtoft
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Dagplejer i Bevtoft Pr. 1. juni 2014 søger vi en dagplejer, som bor i Bevtoft. Vi søger en dagplejer til en midlertidig stilling på min. 6 mdr. med evt. mulighed for fastansættelse i området. Vi forventer: at du er fleksibel/har et godt overblik/er rummelig at du kan acceptere, at din hverdag ikke er forudsigelig at du kan rumme og samarbejde med mange forskellige (børn, forældre, kolleger) at du er positiv og har en anerkendende tilgang til børn og voksne at du er bosiddende i Bevtoft at du og dit hjem kan godkendes til dagpleje. Vi kan tilbyde dig et spændende job med nye spændende udfordringer i hverdagen. Der indhentes Børne- og straffe Få flere oplysninger på telefon 74 34 11 43, hvor ansøgningsskema også kan rekvireres eller via dette
Plejecenterleder til Plejecenter Humletoften og Øsby ? genopslag
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Plejecenterleder til Plejecenter Humletoften og Øsby - genopslag Pr. 1. juni 2014, søges en Plejecenterleder. Plejecenter Humletoften og Øsby er to plejecentre med hhv. 32 og 21 boliger. Plejecentrene har fælles ledelse og fælles administration. Plejecenter Humletoften rummer foruden boligerne og et center med cafe og mange aktiviteter drevet af frivillige. Der er ca. 50 ans Som Plejecenterleder skal du kunne optræde som strateg og leder i arbejdet med, at sikre en god udvikling for området. En udvikling hvor kvalitet i ydelsen til beboerne, økonomi og faglig udvikling af medarbejderne går hånd i hånd. Som Plejecenterleder er du leder af plejecenteret, og medvirker her ud over til udvikling på tværs af hele serviceområdet Voksen- og Sundhedsservice.
Forsorgshjemmet Dalhoffsminde søger værkstedsassistent
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Forsorgshjemmet Dalhoffsminde søger værkstedsassistent Forsorgshjemmet Dalhoffsminde har en ledig stilling som værkstedsassistent til besættelse pr. 1. juni 2014, eller efter aftale. Værkstedsassistentens primære opgaver vil bl.a. være arbejdsledelse af de beboere som er i beskæftigelse i vores værksteder, deltagelse i værkstedets forskelligartede opgaver med produktion af varer indenfor bl.a. metal og træbearbejdning, herunder kvalitetssikring af de producerede emner, kontakt til kunder samt vedligeholdelse af de grønne områder. Værkstedsassistenten indgår i teamarbejdet med boformens øvrige personale omkring den enkelte beboer. Dalhoffsminde er en selvejende boform under Landsforeningen Arbejde Adler, og drives i henhold til servicelovens
Pædagog til bostedet Grenen
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Pædagog til bostedet Grenen Vi søger en pædagog pr. den 1. juni 2014 eller snarest derefter. Bostedet Grenen er et botilbud for 9 voksne personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, - p.t. i alderen 45 år og opefter. Vi arbejder ud fra en systemisk anerkendende tilgang og er for nuværende ved at implementere KRAP-metoder/-tænkning i det pædagogiske arbejde. Opgaverne består hovedsageligt af verbal guidning, støtte/vejledning og pleje hos de borgere, der har behov for det. Vi dokumenterer indsatsen, hvorfor IT-kendskab er en forudsætning. Vi er et tværfagligt team og arbejder alle med fokus på, at den enkelte borger skal have oplevelsen af selv- og medbestemmelse i eget liv. Dette indebærer, at kommunikation og måden hvorpå vi kommunikerer
Pædagog til Børnehuset Havanna
Haderslev Kommune
Syd- og Sønderjylland
Pædagog til Børnehuset Havanna Børnehuset Havanna søger pr. 1. august 2014, en pædagog 37 timer pr. uge. Børnehuset Havanna er en 0-6 års institution normeret til ca. 60 børn. Vi forventer: At du har en pædagogisk uddannelse At du har en engageret og positiv indstilling til arbejdet At du er indstillet på forandring og nytænkning At du er fleksibel og villig til at påtage dig et stort ansvar At du har mod på nye udfordringer og er i besiddelse af visioner og godt humør Vi kan tilbyde dig et spændende arbejde, hvor du sammen med dine kollegaer og bestyrelsen, vil få gode muligheder for, at være med til at sætte rammerne og udvikle arbejdsgrundlaget for børnehuset, og dermed din egen arbejdssituation. Få flere oplysninger hos leder Jette H. Møller,
Medhjælp for provstisekretær
HADERSLEV DOMPROVSTI
Syd- og Sønderjylland
Haderslev Domprovsti Opslag af stilling som medhjælp for provstisekretær i Haderslev Domprovsti Ugentlig arbejdstid: 17 timer afviklet efter nærmere aftale Opgaver: I samarbejde med provstisekretæren at udføre sekretærfunktion for domprovst og provstiudvalg. Der vil i særlig grad blive tale om regnskabsfunktionen Se den mere udførlige beskrivelse af den samlede provstisekretærstilling på http://www.haderslevdomprovsti.dk Kompetencer: Regnskabskyndig IT-kyndig Personlige egenskaber: Skal kunne arbejde selvstændigt og i teamwork Være god til den personlige kontakt Aflønning: Lønnen forhandles efter principperne i Ny-Løn i henhold til gældende overenskomst for kontorfunktionærer i statens tjeneste. Der kan ydes tillæg for særlige kompetencer Ansøgning:
Lærer og en anlægsgartner
Haderslev Produktionsskole
Syd- og Sønderjylland
Haderslev Produktionsskole er en anden vej til uddannelse og tilbyder unge et uddannelsesafklarende og opkvalificerende forløb. Særligt for stillingen som lærer: Koordinering af skolens almene undervisningstilbud i dansk, matematik og engelsk. Screening af skolens elever. Samarbejde med eksterne undervisningsinstitutioner. Er en del af vejlederteamet. Særligt for stillingen som anlægsgartner: Ansat som værkstedslærer på Naturværkstedet, der har tilknyttet 10-12 elever. Tilrettelægger og gennemfører en hverdag med praktisk arbejde inden for fagområdet. Er tilknyttet det Grønne team. Vi forventer at du: Har lyst og evner til at arbejde med unge i alderen 16-30 år. Har en relevant faglig uddannelse. Er anerkendende i din tilgang til elever og kolleger.
Pedel
University College Syddanmark, Campus Haderslev
Syd- og Sønderjylland
University College Syddanmark søger en afdelingsleder for bygningsdrift og serviceområdet til Campus Haderslev. Dine kvalifikationer Du har en relevant teknisk uddannelse, f.eks. byggeteknikker, bygningskonstruktør eller teknisk designer og gerne en håndværksmæssig baggrund. Vi lægger vægt på, at du har: gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligterfaring med ledelse og motivation af medarbejderebyggeteknisk erfaringerfaring med bygningsdrift og vedligeholderfaring med budgetteringerfaring med udliciteringerfaring med byggeledelse Dine opgaver Det omfa. tilsyn med bygningerne og driften af tekniske anlæg, bygningsvedligeholdelse, service i forhold til husets brugere, vagtordning, drift af udendørs arealer mv. samt ansvar for driftsøkonomien.
Underviser til det samfundsvidenskabelige område
University College Syddanmark, Campus Haderslev
Syd- og Sønderjylland
University College Syddanmark søger en adjunkt fra 1. august 2014 til undervisning inden for det samfundsvidenskabelige område ved professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed, Institut for sundhedsuddannelse på Campus Haderslev. Uddannelsen er modulopbygget, og du skal forvente at skulle arbejde tæt sammen med modulets andre undervisere om planlægning af de enkelte moduler. De områder, du hovedsaligt skal undervise og vejlede inden for, er sociologi, politologi, sundhedspolitik og ledelse. Du kan forvente også at indgå i forskellige former for projekter i vores Afdeling for Udvikling og forskning samt undervise inden for efter- og videreuddannelsen. På Ernæring og sundhed vil vi de kommende år arbejde endnu mere end før med innovation.
Kok til Haderslev-Gourmiddag A/S
Gourmiddag - Moltrup Landevej
Syd- og Sønderjylland
Vi søger yderligere en dygtig og kvalitetsbevidst kok med erfaring fra restaurationsbranchen, som sammen med et engageret køkkenteam skal servicere BESTSELLERs medarbejdere og gæster i vores afdeling i Haderslev. Du skal have kendskab til brug af vacummaskine, langtidstilberedning, brug af forskellige texturas eller sosa produkter, være innovativ men vigtigst af alt skal du have et lyst sind. Bestsellers kantine i Haderslev tilbyder dagligt 300 medarbejder og gæster ernæringsrigtig, indbydende og varieret kost. Arbejdsområder - Bidrage med inspiration til sammensætningen af menuer såvel kolde som varme retter, salater og vegetarmad?- Forberede mad til diverse middagsarrangementer?- Planlægge og udarbejde menuplaner? daglig renholdelse m.m. Det
Ferie afløser uddannet kok Haderslev Gourmiddag A/S
Gourmiddag - Moltrup Landevej
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en dygtig og kvalitetsbevidst ferie afløser med erfaring fra restaurationsbranchen, som sammen med et engageret køkkenteam skal servicere BESTSELLERs medarbejdere og gæster i vores afdeling i Haderslev. BESTSELLERs kantine I Haderslev tilbyder dagligt 300 medarbejdere og gæster ernæringsrigtig, indbydende og varieret kost. Arbejdsområder ?- Bidrage med inspiration til sammensætningen af menuer såvel kolde som varme retter, salater og vegetarmad?- Forberede mad til diverse middagsarrangementer?. Det bringer du med dig?: Det er naturligt for dig at levere kvalitet i dit arbejde. Du er fuld af ideer, når det kommer til lave spændende retter og menuer, både i det kolde og det varme køkken. Du lader dig inspirere af tidens madtrends, såvel
TIG- Svejser
JobTeam Kolding A/S
Syd- og Sønderjylland
For vores kunde i Haderslev kommune søger vi en rutineret svejser, som har meget erfaring med TIG- svejsning i rustfri-tyndplade. Jobbet er et Try Hire forløb, hvilket vil sige at der er et længere vikaiat og varigt arbejde for den rette. Virksomheden tilbyder: Et godt arbejdsklimaFastansættelse efter en prøveperiodeGode kollegaer Faglige kvalifikationer: Uddannet klejnsmed.Du skal tale og forstå Dansk.Du skal være rutineret i TIG- svejsning i tyndplade. Personlige kvalifikationer: Personligt lægger du vægt på både at arbejde selvstændigt og være en del af et team. Du kan lide at arbejde med alsidige opgaver, formår at se frem til næste opgave og det er naturligt for dig at tilrettelægge opgaverne systematisk. Du er meget lærenem og god til
Organist, kantor
KETTING MENIGHEDSRÅD
Syd- og Sønderjylland
Organist Stillingen som organist ved Ketting kirke, Ketting sogn, Sønderborg provsti, Haderslev Stift, er ledig til besættelse snarest. Stilingen er beregnet til kvote 42 % - den kan efter aftale tilpasses ansøgerens interesser. Orglet er bygget i 1878 af Ph. Furtwägler Söhne, Elze v. fra Hannover. Oprindelig 8 stemmer et manual og pedal, det er løbende vedligeholdt og udbygget: I 1954 forsynet med elektrisk blæser + ny bælg § 1958 istandsat og omdisponeret bl.a. med to nye stemmer Hovedistandsat 1970. Udbygget i 2001 med 2 manualer, 5 ekstra stemmer og en kraftigere blæser. Orglet har nu: · 2 manualer med 6 hhv. 5 stemmer. Pedal. Menighedsrådet ønsker, at organisten skal lede et voksenkor. Medlemmer fra koret medvirker ved gudstjenester og
Butiksassistent
Aaskov Modetøj A/S
Vestjylland
DYGTIG EKSPEDIENT SØGES til vores butik i Herning VI HAR TRAVLT... Er du en god sælger med nogle års butikserfaring, og kan du give kunderne god service og vejledning, så har vi jobbet til dig. Du må gerne være brancheuddannet eller have kendskab til lignende butiksarbejde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, og i at have gode medarbejdere. Hel- eller deltidsarbejde efter ønske. Løn efter kvalifikationer. Send din ansøgning, vedlagt foto til: Aaskov Modetøj A/S Nørregade 14 6100 Haderslev Har du ikke hørt fra os senest 14 dage efter ansøgningsfristen, skal du betragte stillingen som besat til anden side. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Vinduespudser søges til fast stilling
C R Vinduespolering Claus Rasmussen
Fyn
Stabil og dygtig Vinduespudser søges .. Pga. stigende ordretilgang søger CR Vinduespolering Rengøring yderligere 1 engageret og dygtig medarbejder der vil indgå i et friskt team. CR Vinduespolering Rengøring dækker hele Fyn, Trekantsområdet, Kolding, Christiansfeld og Haderslev, så en god stedsans er en fordel, dog ikke et krav. Vi beskæftiger os både med privatkunder og erhvervskunder. Så erfaring fra begge dele vil være en fordel. Vi venter gerne på den rette !! Den medarbejder vi søger skal gerne være : Kvalitetsbevidst Erfaren / dog ikke et krav Serviceminded Ordenssans I besiddelse af kørekort og kan fremvise en straffe Alle ansøgninger bedes sendt til min mail info@crvinduespolering.dk - http://www.CRVinduespolering.dk YDERLIGERE INFORMATION
Rengøringsassistent
FOCUS PEOPLE A/S
Fyn
Focus People søger en faglig dygtig rengøringsassistent til kunde i Haderslev. Det er vigtigt at du er: - fleksibel - stabil - selvstændig - har erfaring fra rengøring ved ældre Vi mangler hjælp i ugerne 24 til 34, dog ikke i uge 30 og 31. Arbejdstiden er i dagtimerne Du skal have kørekort og være villig til at bruge din egen bil. Ved en evt. samtale skal kunne fremvises en straffeattest MÆRK VENLIGST ANSØGNING: RENGØRING YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Tidsbegrænset periode
Stærke robuste hænder til containertømning søges
JobTeam Kolding A/S
Syd- og Sønderjylland
Robuste hænder til containertømning søges For vores kunde i Haderslev Kommune søger vi stærke robuste hænder til containertømning. Der er tale om kortere vikariater måske med forlængelse. Arbejdsopgaverne: Hårdt fysisk arbejde med containertømning.Pluk pak.Ompakning.Læs og los. Send CV til mbe@jobteam.dk og ikke telefonisk tak. Vi indkalder løbende til samtale. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Tidsbegrænset periode
Butiksassistent
Aaskov Modetøj A/S
Midtjylland
DYGTIG EKSPEDIENT SØGES til vores butk i Viborg VI HAR TRAVLT... Er du en god sælger med nogle års butikserfaring, og kan du give kunderne god service og vejledning, så har vi jobbet til dig. Du må gerne være brancheuddannet eller have kendskab til lignende butiksarbejde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima, og i at have gode medarbejdere. Hel- eller deltidsarbejde efter ønske Løn efter kvalifikationer. Send din ansøgning, vedlagt foto til: Aaskov Modetøj A/S Nørregade 14 6100 Haderslev Har du ikke hørt fra os senest 14 dage efter ansøgningsfristen, skal du betragte stillingen som besat til anden side. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Medarbejdere med grønne fingre søges
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Medarbejdere inden for det grønne område søges Til en af vores kunder i Aabenraa søger vi friske medarbejdere til gartnerarbejde, gerne med erfaring inden for de grønne områder. Det er vigtigt at du kan tiltræde med kort varsel. Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse af grønne område Brolægning Forfaldende arbejdsopgaver Arbejdstiden: 07.00-16.00 Din baggrund: Din baggrund er ikke afgørende, men klart en fordel, hvis du har uddannelse eller erfaring inden for det grønne område. Din personlige profil: Du har gode samarbejdsevner, og du er ansvars- og kvalitetsbevidst. Derudover er du dynamisk, selvstændig og robust, og du trives i et travlt miljø, med gode kollegaer. Ansættelsesvilkår: Der tilbydes en Din ansøgning: Er dette noget for dig, send din
Svejsere søges til kunde i Fredericia-området
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Til en af vores kunder indenfor metalindustrien, søger vi snarest erfarne svejsere og smede, til større projektopgaver. For de rette medarbejdere, kan der blive tale om fastansættelse. Arbejdsopgaver: Svejsning Smedearbejde Montagearbejde Andet forefaldende arbejde Arbejdstiden: Daghold fra kl. 07:00-15:00 Din baggrund: Du skal være en dygtig svejser, med erfaring indenfor MIG , TIG og rørtrådsvejsning Der kræves gode kundskaber i at tale, forstå og læse dansk og meget gerne tysk. Din personlige profil: Du har gode samarbejdsevner, og du er ansvars- og kvalitetsbevidst. Derudover er du dynamisk, selvstændig, engageret, og resultatorienteret, og du trives i et travlt miljø. Du skal være fleksibel og indstillet på at rokere mellem forskellige
Plastmager/håndværker eller lignende
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Til en af vores kunder inden for plastindustrien i Sdr. Felding, søger vi snarest plastmagere, håndværkere eller tilsvarende kvalifikationer, som har lyst til at arbejde indenfor plastindustrien til længerevarende vikariater. Arbejdsopgaver: Du indgår, efter en oplæringsperiode, på lige fod med de øvrige ans Der må desuden påregnes en del forefaldende arbejde. Arbejdstiden: Vi søger medarbejdere til både fast aften og nathold á 8 timer pr. skift, og weekendhold á 12 timer pr. skift. Din baggrund: Du er uddannet plastmager, håndværker eller har lignende baggrund. Erfaring fra lignende job vil være en fordel, men ikke et krav, vigtigst er at du har hænderne skruet rigtig på. Din personlige profil: Du taler dansk, har truckcertifikat, har en god
Automatikfagtekniker
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Automatikfagtekniker søges til kunde Til en af vores kunder i Aabenraa, søger vi to dygtige teknikere. Det er tale om et vikariat på 12 uger med efterfølgende fastansættelse. Tiltrædelse hurtigst mulig. Arbejdsopgaver: Servicering af automatik på produktionslinje. Fejlfinding og reparation på driftsanlæg. Montering. Vedligeholdelse mekaniske maskiner. Maskine/procesanlæg. Drift servicering justering og optimering. Arbejdstiden: 08.00-16.00 Din baggrund: Din baggrund er ikke afgørende, men opgaverne kræver at du er i fysisk god form. Din personlige profil: Du har gode samarbejdsevner, og du er ansvars- og kvalitetsbevidst. Derudover er du dynamisk, selvstændig, engageret, og resultatorienteret, og du trives i et travlt miljø, hvor gode kollegaer
Administrative kundeservicemedarbejdere til kunde i Sønderborg
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Til vor kunde, der er en større servicevirksomhed i Sønderborg, søger vi snarest erfarne medarbejdere til vikariater i kundeservice. Der er tale om længere varende vikariater. Arbejdsopgaver: - Tastearbejde (hvorfor du må have indgående kendskab til brug af PC). - Mulighed for kundekontakt - modtage opkald - samt opkald til kunder. - Behandling af interne procedurer i forbindelse med ordrer og reklamationer. Arbejdstiden: Daghold kl. 08.00 - 16.00 Din baggrund: Din uddannelse er ikke afgørende, dog kræver stillingerne at du har erfaring fra lignende job, hvor du har beskæftiget dig med kundeservice og tastearbejde i interne systemer. Desuden er det en fordel, hvis du har erfaring med kundekontakt. Din personlige profil: Du har gode samarbejdsevner,
LAGERMEDARBEJDERE SØGES TIL AFTENHOLD
Back Up Vikar A/S
Syd- og Sønderjylland
Vi søger netop nu erfarne og energiske lagermedarbejdere/truckførere til vores kunde, som er beliggende i Uldum, til længerevarende vikariat frem til efteråret. Arbejdsopgaver: Truckkørsel samt sorteringsopgaver. Plukning og pakning via ordreseddel. Tømning af containere og biler med truck eller manuelt. Faglige kvalifikationer: Du skal have erfaring indenfor lager. Du har erfaring med IT og vant til at arbejde i et lagersystem. Du skal have truckcertifikat og erfaring med hurtigløbere (Elhund). Du taler, skriver og læser dansk. Personlige kvalifikationer: Du er fleksibel og mødestabil, engageret og lærenem. Du kan tiltræde med kort varsel. Du kan arbejde selvstændigt. Du er robust og har en god fysik. Arbejdstiden: I tidsrummet 15:00-23:00
Underviser hos teknisk designer
EUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Underviser hos teknisk designer er du klar til nye udfordringer? EUC Syd søger underviser til teknisk designer-uddannelsen. Tekniske designere arbejder på forskellige produktionsvirksomheder inden for industrien. De er også ansat inden for bygge- og anlægsområdet i rådgivende virksomheder eller på offentlige kontorer - fx på tekniske forvaltninger i kommunerne. Som teknisk designer har man ekspertise inden for: Konstruktion og design Produktions- eller bygningsplanlægning Tegning og beregning Teknisk dokumentation og sagsbehandling Drifts- og kvalitetsstyring. En stor del af arbejdet foregår ved hjælp af moderne teknologi, fx PC og ACAD. Stillingen: Vi tilbyder et spændende og udviklende job i et dynamisk team, der er i stadig forandring. Forandringen
Studentermedhjælpere til Ledelsessekretariatet
SYD- og SØNDERJYLLANDS POLITI. HOVEDSTATION. (Pkr. 05)
Syd- og Sønderjylland
Esbjerg Syd- og Sønderjyllands politi søger to jurastuderende på 2. eller 3. år af grunduddannelsen eller på overbygningen. Stillingerne er indtil videre placeret i Ledelsessekretariatet på hovedstationen i Esbjerg Vi tilbyder dig et studierelevant job i et spændende og stærkt fagligt miljø, hvor kvaliteten af arbejdet vægtes højt. Arbejdet består bl.a. i udarbejdelse af notater, konkret juridisk sagsbehandling, informationssøgning m.v. Jobbet vil give dig et godt indblik i arbejdet som fuldmægtig inden for Justitsministeriets område. Løn- og ansættelsesvilkår Den ugentlige arbejdstid er ca. 15 timer. Arbejdstiden aftaler vi sammen - også når det gælder behov for eks. mindre arbejde i forbindelse med eksamensperioder. Du bliver ansat på overenskomstvilkår
Faglærer til maskinuddannelsen i Sønderborg
EUC Syd
Syd- og Sønderjylland
Vi har brug for en engageret og velkvalificeret medarbejder i det team af faglærere, der planlægger og gennemfører undervisning på maskinuddannelsen. Du kommer til at undervise lærlinge og efteruddannelseskursister. Vi tilbyder: Vi tilbyder et spændende og udviklende job på en skole, der er i stadig forandring på både det faglige-, pædagogiske- og organisatoriske område. Arbejdsstedet er som udgangspunkt EUC Syds afdeling i Sønderborg, men dele af aktiviteterne kan i kortere perioder foregå på andre adresser. Kvalifikationer: Vi forventer, at du: er uddannet industritekniker/maskinarbejder eller værktøjsmagerhar en videregående teknisk uddannelsehar stort kendskab til cnc, cad/cam og måleteknikhar produktionsteknisk og produktionsstyringskendskab.
Arkil A/S søger projektchefer og entrepriseledere til Bro & Beton Sjælland
Arkil A/S
Syd- og Sønderjylland
Arkil A/S søger projektchefer og entrepriseledere til Bro Beton Sjælland Har du evner og interesse i at bygge broer og andre konstruktioner i beton? Så har vi jobbet, hvor du kan få lov at udfolde og udvikle dine færdigheder. Arkil Bro Beton bygger bro over motorveje og jernbaner i hele landet og har brug for flere projektchefer og entrepriseledere til større projekter på Sjælland og øerne. For Banedanmark er vi eksempelvis lige nu i gang med at opføre 18 nye vejbroer over jernbanen Ringsted Femern på Lolland Falster, og ved trafikknudepunktet Køge Nord laver vi broer, støttevægge og baneanlæg for den nye højhastighedsbane. For Vejdirektoratet skal vi i totalentreprise opføre en 200 meter spektakulær dalbro over Susåen ved Næstved med aflevering
SERVICEMEDARBEJDER til MONARCH USTRUP
MONARCH RESTAURANT APS USTRUP ØST
Syd- og Sønderjylland
Søger du: et job som service medarbejder et alsidigt job med muligheder for udvikling - personligt som fagligt en energisk hverdag et godt arbejdsmiljø et stærkt fællesskab i en spændende virksomhed i stærk vækst? Vi har brug for... 2 nye kollegaer på deltid, ca. 40 timer over en 4 ugers periode. at du har lyst til at arbejde i skiftende vagter, både hverdag og i weekenden mellem kl. 7.30-20.30 ...men vigtigst er, at du er en teamplayer, og ønsker at indgå i vores fællesskab. Hvor...? Monarch Restauranter USTRUP ØST VEST Hvad bliver dine arbejdsområder som servicemedarbejder...? Salg og service Madlavning/køkkenhjælp Afrydning,opvask og rengøring Erfaring fra branchen er ikke et must,men du må være parat til at tage del i vores hverdag med energi
Salgskonsulent - Sjælland - Innovative Komfort-Sko med flydende gelé
PROBODY MEDICAL ApS
Syd- og Sønderjylland
Vi søger en salgskonsulent til opsøgende salgsarbejde af vore nye innovative sko med flydende gelé. Det samlede sortiment er således vore særdeles innovative og revolutionerende komfort-sko med flydende væske, vort sortiment i gele-indlæg og såler, samt tilhørende accessories indenfor kompressions- og støttestrømper. Nøgleordene er altså komfort, samt lindring af trætte, ømme tunge ben. Vore target slutbruger-segmenter er alle personer, der søger komfort, samt personer med længerevarende gående og stående arbejde, gravide kvinder samt andre personer med trætte, ømme, og tunge ben, herunder "hikers" (vandre). Mode og komfort er vigtige produktegenskaber, selvom målgruppen er modne personer. Vi er et lille professionelt firma i spændende vækst.
Autolakerer/ Industrilakerer med sans for kvalitet
Forsvaret, Region Syddanmark
Syd- og Sønderjylland
Flyværkstedet ved Aircraft Maintenance Squadron på Fighter Wing Skrydstrup søger en dygtig faglært autolakerer/industrilakerer, som har lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team. Der er tale om en tidsbegrænset stilling som udløber med udgangen af februar 2016. Om os Aircraft Maintenance Squadron forestår flyvedligeholdelse af F-16 fly på Fighter Wing Skrydstrup, herunder diverse maleropgaver både på fly og enkeltkomponenter til fly. Arbejdsopgaver Som maler vil du få en travl hverdag, hvor din primære opgave bliver at male fly samt komponenter hertil. Du vil komme til at indgå i et team med den maler, der allerede i dag er ansat og i vil i samarbejde skulle løse opgaverne i et dynamisk og tværfagligt miljø. Om dig Du er
Viceskoleleder
DEN TYSKE SKOLE
Syd- og Sønderjylland
Zum 1. August 2014 suchen wir eine stellvertretende Schulleiterin/einen stellvertretenden Schulleiter. Die Deutsche Schule Hadersleben ist eine Schule der deutschen Minderheit in Nordschleswig (Dänemark). Sie arbeitet auf der Grundlage des dänischen Freischulgesetzes. Wir verstehen uns als öffentliche Schule der deutschen Minderheit in Nordschleswig. Als Minderheitenschule sind wir aktiv an kulturellen, sozialen und politischen Aktivitäten der deutschen Minderheit in Nordschleswig beteiligt. Wir erziehen Kinder zu einem Leben in zwei Sprachen und zwei Kulturen. Neben den dänischen Schulabschlüssen können auch deutsche Abschlüsse erworben werden. Wir legen Wert auf die gute Zusammenarbeit mit den Eltern, sowie auf die Mitverantwortung und Eigenaktivitäten
Spuleoperatør
BEROTECH A/S
Syd- og Sønderjylland
Til kørsel med en vore to spulere, hvoraf den ene er en helt ny genbrugsspuler, søger vi snarest muligt en dygtig og pålidelig spuleoperatør til vores afdeling ved Hillerød. Jobbet indebærer: Rensning af afløbsrør ved højtryksspuling Kørsel med spulervogn (kræver minimum C kørekort) Øvrigt forefaldende arbejde i forbindelse med rørrenovering samt pladsarbejde Afvekslende og selvstændigt arbejde med stor indflydelse på egen hverdag Som person forventer vi at du: har erfaring i at køre med spuler er fleksibel både hvad angår arbejdstid, arbejdssted og opgaver har stort kørekort til lastvogn og anhænger er kvalitetsbevidst og selvstændig er ansvarlig og ikke bange for at hjælpe til hvor det kræves har ordenssans har hænderne skruet rigtigt på og
ENTREPRISELEDER TIL ARKIL VEJSERVICE, GREVE
Arkil A/S
Syd- og Sønderjylland
Til vores vejserviceafdeling i Greve søger Arkil A/S snarest muligt en dygtig og erfaren entrepriseleder med erfaring inden drifts- og serviceopgaver og med en udadvendt profil. Du vil i samarbejde med afdelingens øvrige funktionærer stå for gennemførelsen af vores mange forskellige vejserviceopgaver og driftsopgaver. Du vil få det ledelsesmæssige, tekniske, økonomiske, kvalitets- og tidsmæssige ansvar for dine opgaver/entrepriser, så hovedopgaverne vil bestå af koordinering, planlægning, opfølgning og udvikling af afdelingens aktiviteter. Vores forventninger til din profil er: At du besidder et godt og positivt humør At du har masser af gå-på-mod At du forstår at motivere dine medarbejdere gennem en åben og ærlig ledelsesstil At du har en udpræget
SOMMERAFLØSER SØGES!
BJARNE SØGAARD MADSEN
Syd- og Sønderjylland
Handicaphjælper. Jeg søger en stabil og motiveret hjælper, som hen over sommeren er interesseret i at AFLØSE i et velfungerende hjælperteam. JEG skal bruge en hjælper som brænder for et job som handicaphjælper. Jeg kan garantere dig ordnede forhold samt at mine øvrige hjælpere (PIGER i alderen 25-40 år) vil tage godt imod dig, og sørge for, at hjælpe dig godt i gang. DU skal have kørekort. DU skal være robust, samarbejdsvillig og fuld af gå på mod, fleksibel i forhold til arbejdsplan og arbejdstider. DU bliver fortrolig med personlig pleje samt andre personlige nødvendigheder i min dagligdag. DU skal være IKKE ryger. DU SKAL være i god fysisk form (VIGTIGT). * JEG HAR IKKE 24 TIMERS VAGTER. Dine vagter er MORGEN, DAG og AFTENVAGTER samt hver
Banner

Ofir banner

Nyheder fra job-i-haderslev.dk


Ofir banner